Fenntartható foszforhasználat

UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

A foszfor az élet  alapvető  építőeleme.  Pótolhatatlan  részét  képezi  a  modern mezőgazdaságnak, mivel a takarmányokban és a műtrágyában semmivel sem helyettesíthető a használata. Jelenleg a foszfor életciklusának minden szakasza hulladékot termel és pazarló, ami  súlyosbítja  a  jövőbeli  készletekkel,  valamint  a  víz-  és  talajszennyezéssel  kapcsolatos aggodalmakat  mind  az  EU-ban,  mind  világszerte.  Hatékony  előállítással  és  használattal, valamint újrahasznosítással és a veszteség minimalizálásával komoly lépéseket lehetne tenni a fenntartható foszforhasználat felé, az erőforrás-hatékonyság irányába terelve ezzel a világot, és biztosítva, hogy a jövő nemzedékek számára is rendelkezésre álljanak készletek.

Globálisan viszonylag bőségesek a foszfor forrásai, és jelentős készletek állnak rendelkezésre. Számos  olyan  tényező  van  azonban,  amelyek  együttesen  azt  jelentik,  hogy  az  EU-nak figyelemmel kell kísérnie az ellátás biztonságát érintő kérdéseket. Először is, az EU-n belül csak  kis  mennyiségben  találhatók  foszfáttartalmú  kőzetek.  Másodszor,  az  utóbbi  időben ingadoznak az árak – 2008-ban a foszfátérc ára 700 %-kal emelkedett alig több mint egy év alatt, ami hozzájárult a műtrágyaárak növekedéséhez. Harmadszor, a foszfor kevésbé fontos felhasználási  módjai  terén  a  más  nyersanyagra  való  átállás  nem  hozna  jelentős  változást, mivel  a  takarmányokban  és  műtrágyákban  való  felhasználás  a  teljes  bányászott  források körülbelül  90 %-át  teszi  ki.  Az  újrahasznosított  foszfor  használatának  az  Unióban  és világszerte történő növelése segítene megvédeni ennek az alapvető nyersanyagnak a kínálatát, és  ösztönözné  a  foszfor  egyenlőbb  elosztását  mind  regionális,  mind  globális  szinten. Gazdasági  szempontból  a  foszfortól  függő  uniós  vállalkozások  foszfátforrásainak diverzifikálása növelné az ellenálló képességüket az árak jövőbeli instabilitásával és az egyéb olyan tendenciákkal szemben, amelyek súlyosbíthatják az importfüggőségüket.

A hatékonyságnövelés és a veszteségek csökkentése emellett jelentős környezeti és erőforrás-használati előnyökkel is járna. A foszfor jelenlegi használata az életciklus sok szakaszában nem  hatékony,  ez  pedig  problémát  jelentő  vízszennyezést  és  sokféle  kapcsolódó  erőforrás pazarlását okozza. A nyersanyagban előforduló szennyező anyagok, például a kadmium és az urán,  szintén  okozhatnak  egészségügyi  és  környezeti  problémákat.  A  rendelkezésre  álló bányászott foszfát teljes mennyiségétől és az ellátásbiztonsági szempontoktól függetlenül már önmagukban ezek az előnyök is indokolnák, hogy lépéseket tegyünk a foszfor hatékonyabb használata  és  hatékonyabb  újrahasznosítása  érdekében.  Az  e  célok  érdekében  hozott intézkedések sok egyéb haszonnal is járnának – a talaj megfelelőbb kezelése például előnyös lenne az éghajlat és a biológiai sokféleség szempontjából.

Foszforellátás 

A foszfátérc  kitermelése  jelenleg  néhány  országra  összpontosul.  Egyik  sem az  EU-ban található, kivéve Finnországot, ahol kis mennyiségben, de folyik termelés. A  foszfortrágyákat tekintve  az  Unió  jelenleg  nagyban  függ  az  Unión  kívül  bányászott  foszfátérc behozatalától  (az  Unióban  használt  foszfortrágyák  több  mint  90%-a  importból származik,  elsősorban  Marokkóból,  Tunéziából  és  Oroszországból).  Eközben  a háztartási  hulladék  nagy  mennyiségben  tartalmaz foszfort,  amely  – amennyiben  a  körforgásos  gazdasági  modellel  összhangban újrafeldolgozásra kerül – az Unió foszfortrágya-szükségletének mintegy 20–30%-át fedezhetné.

A 2008. évi árcsúcs

2007–2008-tól  egy  tizennégy  hónapos  időszak  során  több  mint  700 %-kal  emelkedett  a foszfátérc  ára.  2008-ban  Kína  110–120 %-os  kiviteli  vámot  vezetett  be  a  foszfátércre,  ezt később  több  lépésben  35 %-ra  csökkentették,  és  ma  is  ezt  a  mértéket  alkalmazzák.  A foszforsavhoz  kapcsolódó  globális  működési  kapacitás  a  lehetséges  maximumhoz  közel tetőzött. A  magas  ár  felkeltette  a  sajtó  és  az  érdekelt  felek  figyelmét  is.

A FOSZFORCIKLUS SORÁN JELENTKEZŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A fenntartható foszforhasználat az adott elemhez kapcsolódó problémáknál szélesebb körben fejt ki hatásokat. Ha pazarlóan bánnak a foszforral, az a termelési ciklusában szerepet játszó energia,  víz  és  más  erőforrások  tekintetében  is  veszteséget  jelent.  A  végül  a  víztestekben kikötő foszfor emellett önmagában is környezeti problémákat okoz, elsősorban eutrofizáció formájában. A  főként  az  intenzív  mezőgazdaságból  és  kertészetből  származó  foszforfelesleg  a  tavak  és folyók  eutrofizációjának  egyik  legfőbb  oka. Talajerózió útján jelentős mennyiségű talajhoz kötött foszfor juthat be a felszíni vizekbe.

Talajszennyezés

A foszfátműtrágyákban jelen lévő szennyezőanyagok közül jelenleg a legtöbb aggodalomra a kadmium  ad  okot  (kivéve,  ha  kadmiummentesítési  technológiák  segítségével  eltávolítják), bár lehetséges, hogy egyéb nehézfémeket is figyelemmel kell kísérni. Ha egyszer megjelenik a  talajban,  akkor  a  kadmiumot  nem  egyszerű  eltávolítani,  viszont  vándorolhat,  és felhalmozódhat  a  növényekben.  Bizonyos  növényekben  (napraforgó,  repce,  dohány  stb.) jellemzően nagyobb mennyiségű kadmium halmozódik fel. 

A talaj és a felszín alatti víz uránnal való – főként természetes háttér-előfordulásból eredő, de lehetséges,  hogy  az  urán  foszfátműtrágyákban  való  előfordulása  miatt  súlyosabb szennyezéséről számoltak be németországi, homokos talajú területekről, ami egyes esetekben az  ivóvíz-feldolgozásra  is  hatással  volt.  Az  ivóvíz  és  a  mezőgazdasági  termelés  terén  ez  a szennyezés különleges óvintézkedéseket és költségeket eredményezhet. (Rock phosphates and P fertilizers as sources of U contamination in agricultural soils, Kratz and Schnug, 2006)

Hatékonyabb használat és megőrzés a mezőgazdaságban 

A hatékony növénytermesztés azt jelenti, hogy elegendő, a növények számára elérhető foszfor található  a  talajban  (a  kritikus  szint)  ahhoz,  hogy  a  növény  fejlődése  során  mindvégig kielégítse annak szükségleteit, de annál nem több.

Hatékonyabb trágyahasználat

Az  elmúlt  évtizedben  a  nitrátokról  szóló  irányelv  végrehajtása  ösztönözte  a  trágya  sokkal hatékonyabb  kezelését.  Megnövekedett  az  érdeklődés  a  trágyafeldolgozás,  valamint  a feldolgozott trágya foszforban gazdag szilárd részének olyan termékké való átalakítása iránt, amelyet az előállítási helytől (ahol a földek gyakran már telítettek tápanyagokkal) távolabb lehet értékesíteni. Bár a kiinduláskor a hígtrágya víztartalma körülbelül 95 %, a feldolgozás az eredeti  hígtrágya  nagyjából  30 %-ára  tudja  csökkenteni  a  szilárd  rész  térfogatát,  azonban továbbra is több akadály áll a feldolgozott trágya exportálásának útjába, például a költségek (szállítás és energia). Változatlanul gondot jelent a fogadó gazdaságok általi elfogadhatóság is. 

Az  élelmiszer-hulladék  keletkezésének  megelőzéséhez  és  a  hasznosításához kapcsolódó lehetséges előnyök

Ha  az  előállítási  és  fogyasztási  szakaszban  bármilyen  mértékben  is  sikerül  csökkenteni  az élelmiszer-hulladék mennyiségét, akkor kevesebb új, az érckészletből származó foszfort kell bevinni  a  rendszerbe.  Az  élelmiszer-hulladékkal  kapcsolatos  helyzetet  már  alaposan tanulmányozták. Minden uniós polgár átlagosan 180 kg élelmiszert pazarol el évente. 

Amellett,  hogy  megelőzzük  az  élelmiszer  hulladékká  válását,  jobban  is  hasznosíthatnánk  a keletkező  élelmiszer-hulladékot.  Jelenleg  nagy  mennyiségű  élelmiszer-hulladékot  –  és általában véve biológiailag lebontható hulladékot – égetnek el, és a hamuban található foszfort gyakran  nem  hasznosítják  újra.

A biológiailag lebontható hulladék komposzt, kirothasztott anyag, illetve zöld- vagy konyhai hulladékok  hamuja  formájában  történő  felhasználása  egyéb  tápanyagok  mellett  jelentős mennyiségű foszfort is újrahasznosítana.

Emellett  több  olyan,  a  mezőgazdaságból  és  az  élelmiszer-előállítás  melléktermékeiből származó hulladékáram létezik, amelynek kapcsán megfelelő kezeléssel jelentős mennyiségű foszfort  lehetne  újrahasznosítani.  Egyes  ilyen  erőforrások  esetében  a  közegészségügyi problémák és az azok kezeléséhez szükséges intézkedések az elmúlt években csökkentették e folyamat  hatékonyságát.  Egy  említésre  méltó  példa  a  csontliszt, mivel  a  foszfor  főként  a  csontrendszerben  koncentrálódik.  Bár  a hús-  és  csontliszt  egy  részét  elégetik,  a  hamut  pedig  felhasználják  vagy  trágyaként, közvetlenül  talajjavításra,  vagy  a  foszfortermelés  terén,  a  foszfor  nagy  része  egyszerűen kárba  vész. 

A szennyvíz kezelése

Az emberi fogyasztást követő veszteség elkerülhetetlen, de több olyan technológia is létezik, amely  lehetővé  teszi  a  foszfor  szennyvíztisztító  telepekről  való  visszanyerését.  Ezek  a technikák  az  elmúlt  években  jelentős  fejlődésen  mentek  keresztül,  számos  kísérleti  projekt indult, és ma már kereskedelmi léptékű műveletek is folynak Nyugat- és Észak-Európában.

Léteznek  a  foszfor  kinyerésére  szolgáló  alternatív  technikák. Ezek  közé  tartozik  a  szennyvízben  található  foszfor  struvit formájában történő eltávolítása, a szennyvíziszap elégetése és a hamu felhasználása, valamint a  szennyvíziszap  közvetlen  kijuttatása  a  földekre  megfelelő  kezelést  követően.

Referencia: COM(2013) 517 final, Konzultációs célú közlemény a fenntartható foszforhasználatról