Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wilt u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platform biedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatieven op Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk? Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Als u vragen of informatie heeft over stikstof- en fosforterugwinningstechnologieën, teruggewonnen meststofproducten, toepassingen, gebruikers- en/of commerciële marktaspecten of als u uw ervaring en kennis met ons wilt delen, staan wij open voor uw stem. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot een technologie en/of product dat gepubliceerd is op het Farmer Platform? Verwijs dan duidelijk naar het ID-nummer op het Farmer Platform en ASK NUTRIMAN. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen? Zeker om de circulaire landbouw te benaderen, bieden herwonnen meststoffen een meerwaarde. Via een webinar organiseerde Inagro een online infomoment met virtueel proefveldbezoek over producteigenschappen en de landbouwkundige waarde te leren kennen.

Lees verder

NUTRIMAN vraagt de mening van landbouwers voor het vaststellen van stimulansen en knelpunten voor het gebruik van teruggewonnen N/P producten en recuperatietechnologieën.

NUTRIMAN gebruikt een bottom-up benadering om stimulansen en knelpunten te identificeren voor de toepassing van stikstof- en fosfor-recuperatie (technologieën en meststoffen). Wij willen de mening van verschillende individuele landbouwers analyseren om te identificeren welke de eventuele knelpunten zijn voor de toepassing van deze technologieën en/of hun resulterende meststoffen. Daarom is een online enquête opgesteld om de stimulansen, knelpunten en behoeften van landbouwers/eindgebruikers in kaart te brengen.

Lees verder

NUTRIMAN heeft een ‘Farmer Platform’ ontwikkeld voor marktrijpe, bio-gebaseerde, teruggewonnen N/P-technologieën & producten

Het NUTRIMAN webplatform voor landbouwers  bundelt, beschrijft en deelt marktrijpe nutriëntrecuperatietechnologieën en -eindproducten die ‘klaar voor de praktijk’ zijn. Meer bepaald technieken en producten die zich richten op de meest urgente behoeften van boeren, maar niet voldoende bekend zijn of gebruikt worden.

Lees verder

De nieuwe meststoffenverordening - gevolgen voor landbouwers

Een belangrijke wijziging voor primaire voedselproducenten is de nieuwe EU-Meststoffenverordening die vanaf 2022 in werking treedt. De EU-Verordening voor circulaire bemestingsproducten (EU 2019/1009) is op 5 juni 2019 goedgekeurd. Desondanks zijn de meeste landbouwers zich niet bewust van de beleidswijzigingen, het belang en de mogelijkheden voor landbouwbedrijven.

Lees verder

Waar zijn we nu?

In het eerste jaar maakte het NUTRIMAN consortium een gedetailleerde inventaris van rijpe innovatieve onderzoeksresultaten op het gebied van herwonnen nutriënten, stikstof en fosfor. Bijna 600 projecten van H2020, KP7, Life, INTERREG en andere nationale en internationale programma’s zijn geïdentificeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan NUTRIMAN. Deze technologieën en methodologieën kunnen (bijna) in de praktijk worden gebracht, maar zijn momenteel onvoldoende gekend bij grote industriële landbouwbedrijven en kleinschalige landbouwers.

Lees verder

Voorstelling van de coördinator

Het NUTRIMAN consortium telt 14 partners, aangevuld met 4 geassocieerde partners uit 8 EU-landen: 9 onderzoeksorganisaties, 3 industriële partners, 4 beroepsverenigingen uit de landbouwsector, 1 landbouwersorganisatie en 1 non-profit organisatie. In elke nieuwsbrief wordt één of twee van de partners uit het thematisch netwerk van NUTRIMAN geïnterviewd. Vandaag is Edward Someus van 3R-BioPhosphate Ltd aan het woord.

Lees verder