Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wilt u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platform biedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatieven op Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk? Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Als u vragen of informatie heeft over stikstof- en fosforterugwinningstechnologieën, teruggewonnen meststofproducten, toepassingen, gebruikers- en/of commerciële marktaspecten of als u uw ervaring en kennis met ons wilt delen, staan wij open voor uw stem. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot een technologie en/of product dat gepubliceerd is op het Farmer Platform? Verwijs dan duidelijk naar het ID-nummer op het Farmer Platform en ASK NUTRIMAN. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Workshop over het goede gebruik van herwonnen meststoffen

Het doel van deze workshop (8 december 2020) was de goede praktijk van herwonnen meststoffen te vergemakkelijken en de landbouwers zoveel mogelijk te informeren over deze producten en de manier waarop ze kunnen worden gebruikt. Nutriman paste daarom perfect in het programma. Inagro introduceerde het project en het Farmer Platform: hoe toegang te krijgen, hoe Nutriman te contacteren, waar trainingsmateriaal te vinden, ...

Lees verder

Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Land- & tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel.

Lees verder

DEMO WORKSHOP GERECUPEREERDE NUTRIËNTEN IN MESTSTOFFEN OP HET LANDBOUWBEDRIJF

Op 15 September 2020 organiseerde ILVO een nationale workshop in Merelbeke, België, waarbij UGent en VLACO deelnamen als partners voor kennis overdracht.

Lees verder

Start van het eerste agro-ecologisch proefplatform in Vlaanderen met demonstratie van boerderijcompostering

Het eerste agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen is opgestart door ILVO, RHEA (natural Resources Human Environment & Agronomy) en PHEA (Project Hansbeke Agroecology). Deze samenwerking werd gestart met een demo event met boerderijcompostering, innovatieve gewassen en innovatieve landbouwmachines. Er waren 115 deelnemers: vooral landbouwers, maar ook loonwerkers, onderzoekers, beleidsmakers,… Deelnemers passeerden in kleine groepjes de verschillende stops.

Lees verder

Technical committee BKW: tour fertilization trials

Het eerste proefveldbezoek (22/06/2020) dit seizoen was een feit en Nutriman was van de partij: potproef met gerecycleerde meststoffen as en compost.  We demonstreerden Acer campestre en Chrysanten in pot waar we de gangbare meststoffen hebben vervangen door as en compost. Een soortgelijk veld met Acer campestre in pot, waar compost (ID 272) en gecoate meststoffen worden gebruikt, werd aan de telers getoond om het verschil in groei tussen de meststoffen te illustreren.

Lees verder

Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen? Zeker om de circulaire landbouw te benaderen, bieden herwonnen meststoffen een meerwaarde. Via een webinar organiseerde Inagro een online infomoment met virtueel proefveldbezoek over producteigenschappen en de landbouwkundige waarde te leren kennen.

Lees verder

NUTRIMAN vraagt de mening van landbouwers voor het vaststellen van stimulansen en knelpunten voor het gebruik van teruggewonnen N/P producten en recuperatietechnologieën.

NUTRIMAN gebruikt een bottom-up benadering om stimulansen en knelpunten te identificeren voor de toepassing van stikstof- en fosfor-recuperatie (technologieën en meststoffen). Wij willen de mening van verschillende individuele landbouwers analyseren om te identificeren welke de eventuele knelpunten zijn voor de toepassing van deze technologieën en/of hun resulterende meststoffen. Daarom is een online enquête opgesteld om de stimulansen, knelpunten en behoeften van landbouwers/eindgebruikers in kaart te brengen.

Lees verder

NUTRIMAN heeft een ‘Farmer Platform’ ontwikkeld voor marktrijpe, bio-gebaseerde, teruggewonnen N/P-technologieën & producten

Het NUTRIMAN webplatform voor landbouwers  bundelt, beschrijft en deelt marktrijpe nutriëntrecuperatietechnologieën en -eindproducten die ‘klaar voor de praktijk’ zijn. Meer bepaald technieken en producten die zich richten op de meest urgente behoeften van boeren, maar niet voldoende bekend zijn of gebruikt worden.

Lees verder