Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wil u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platformbiedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatievenop Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen!

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Voorstelling van de coördinator

Het NUTRIMAN consortium telt 14 partners met een sterke expertise, aangevuld met 4 geassocieerde partners uit 8 EU-landen: 9 onderzoeksorganisaties, 3 industriële partners, 4 beroepsverenigingen van de landbouwsector, 1 landbouwers organisatie en 1 non-profit organisatie. In elke nieuwsbrief wordt één of twee van de partners uit het thematisch netwerk van NUTRIMAN geïnterviewd. Vandaag is Edward Someus van Terra Humana Ltd aan het woord.

Lesen Sie weiter

NUTRIMAN-evenementen

NUTRIMAN-evenementen Wilt u als landbouwer meer te weten komen over hoe biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie-technologieën en -producten uw bedrijf kunnen helpen?

Lesen Sie weiter

Wat is NUTRIMAN thematisch netwerk project?

NUTRIMAN is een door H2020 gefinancierd thematisch netwerk op het gebied van gerecycledefosfor en stikstof (www.nutriman.net). Praktische informatie over meststoffen en technologieën die gebruik maken van gerecyclede nutriënten wordt verzameld en gedeeld met boeren en gebruikers. NUTRIMAN verbindt toegepaste wetenschappelijke applicaties en technologieën die klaar zijn voor de praktijk (Technology Readiness Level>7)met de industriële praktijk. Doelgroepen van NUTRIMAN zijn voornamelijk de boeren, gebruikers en beoefenaren.

Lesen Sie weiter