Farmer Platform - Polska strona

WITAMY na Platformie projektu NUTRIMAN, który jest siecią tematyczną dotyczącą innowacyjnych nawozów. Platforma ta jest bazą danych, która będzie stale rozwijana i utrzymywana przez długi okres do 2031 r.

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ta rolnicza platforma dostarczy wiele informacji na temat gotowych do wejścia na rynek technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych. Zawiera praktyczne i zorientowane na użytkowników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i biotechnologicznego produktu nawozowego, takie jak streszczenia, arkusze informacyjne, filmy i dane kontaktowe producentów.

Czy jesteś dostawcą gotowych na rynek innowacyjnych technologii odzysku azotu i fosforu, produktów i potrzebujesz promocji? Ta rolnicza platforma zapewnia szerokie możliwości marketingowe w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)? Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos.Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy: Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu NUTRIMAN: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

---

Oświadczenie: Treść niniejszej Platformie projektu NUTRIMAN odzwierciedla wyłącznie poglądy i informacje otrzymane od sprzedawców przedstawionych produktów/technologii. Agencja, Komisja Europejska i konsorcjum projektu NUTRIMAN w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w broszurze oraz ich wykorzystanie. Konsorcjum projektu NUTRIMAN zebrało informacje dotyczące produktów i technologii zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Wszelkie szkody lub roszczenia wynikające z zastosowania technologii i produktów są wyłączną odpowiedzialnością ich sprzedawców lub producentów.

Końcowa konferencja NUTRIMAN: Platforma dla Rolników jako repozytorium nawozów organicznych opartych na odzysku składników i niskonakładowych technologii

Projekt NUTRIMAN zbliża się ku końcowi i gotów jest zaprezentować interesujące wyniki! Końcowa konferencja odbędzie się w trybie online, 16 września 2021, w godzinach 09:00-17:00 CET.

Czytaj więcej

Zrównoważone nawożenie upraw a stan odżywienia gleby

Celem warsztatów (2021 wrzesień 01)  było zaprezentowanie prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono platformę dla rolników oraz następujące produkty/technologie:

Czytaj więcej

Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie bionawozów

Celem szkolenia (29 lipca 2021) było zaprezentowanie prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad kompostem (ID:1664) i pofermentem (ID:1665).

Czytaj więcej

Zastosowanie produktów nawozowych w rolnictwie

Celem warsztatów było poinformowanie uczestników o projekcie Nutriman i zaprezentowanie platformy dla rolników oraz przedstawienie odpowiednich przykładów produktów i technologii, które zawiera. Była to doskonała okazja, aby wyjaśnić rolnikom i doradcom rolniczym, jak wyszukiwać i znajdować informacje, które oferuje platforma rolnicza Nutriman (np.

Czytaj więcej

Workshop: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

Celem szkolenia (18 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad pofermentem (ID:1665).

Czytaj więcej

Webinar: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów”

Celem szkolenia (17 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad kompostem z odpadów zielonych (ID: 1664).

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania płynnego obornika jako nawozu

Obornik od zwierząt gospodarskich zwykle ma dużą zawartość wody, w postaci moczu, rozlanej paszy i wody pitnej oraz wody z mycia. Podczas fizycznego rozdzielania frakcji, większość wody zatrzymuje się we frakcji płynnej, wraz z rozpuszczalnymi składnikami odżywczymi, takimi jak mineralny N, ortofosforan, potas, itp. Płynny obornik może być wykorzystany w rolnictwie jako płynny nawóz organiczny. Dzięki obróbce końcowej, takiej jak odparowywanie i filtracja membranowa, można bardziej skoncentrować składniki odżywcze w we frakcji płynnej oraz zmniejszyć jej objętość, co zmniejszy koszty transportu. Dodatkowo stosuje się zakwaszanie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z płynnej frakcji obornika podczas jej przechowywania, transportu i aplikacji. Zwykle gnojowica jest wtryskiwana lub wprowadzana do gleby natychmiast, w celu zmniejszenia emisji. Ze względu na stosunkowo niską zawartość P oraz wysoką zawartość mineralnych N&K, gnojowica ma priorytet zastosowania w regionach bogatych w P lub tam, gzie występują ograniczenia w stosowaniu fosforu.

Czytaj więcej

Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania obornika (frakcji stałej) jako nawozu

Obornik stały to polepszacz gleby o dużej zawartości suchej masy. Obornik zwierzęcy to mieszanina odchodów i moczu, materiału ściółkowego (np. słomy, wiórów z drewna, trocin, torfowca), rozlanej paszy i wody pitnej oraz wody używanej do mycia podłóg. Jest cennym nawozem o zawartości wielu składników pokarmowych, takich jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), a także węgiel organiczny, który może być wykorzystany przez mikroorganizmy glebowe. Surowy obornik może być przetwarzany za pomocą technologii separacji, w wyniku czego otrzymujemy frakcję stałą, zatrzymującą dużą część fosforu i suchej masy (SM) oraz znaczne ilości azotu.

Czytaj więcej