Farmer Platform - Polska strona

WITAMY na Platformie projektu NUTRIMAN, który jest siecią tematyczną dotyczącą innowacyjnych nawozów. Platforma ta jest bazą danych, która będzie stale rozwijana i utrzymywana przez długi okres do 2031 r.

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ta rolnicza platforma dostarczy wiele informacji na temat gotowych do wejścia na rynek technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych. Zawiera praktyczne i zorientowane na użytkowników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i biotechnologicznego produktu nawozowego, takie jak streszczenia, arkusze informacyjne, filmy i dane kontaktowe producentów.

Czy jesteś dostawcą gotowych na rynek innowacyjnych technologii odzysku azotu i fosforu, produktów i potrzebujesz promocji? Ta rolnicza platforma zapewnia szerokie możliwości marketingowe w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)? Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos.Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy: Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu NUTRIMAN: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Research EU Issue 96, October 2020: Bezpłatny i łatwy dostęp do informacji o nowych technologiach i produktach w branży nawozów ekologicznych

 

Rolnicy będą potrzebowali wsparcia, aby dostosować się do nowych przepisów związanych ze stosowaniem nawozów niezrównoważonych po 2022 roku. W ramach projektu NUTRIMAN stworzono platformę internetową zawierającą nowe i nadchodzące rozwiązania, które mogą ułatwić przejście na bionawozy.

Czytaj więcej

NUTRIMAN rozpoczął konsultacje z rolnikami oraz identyfikację zachęt i barier w stosowaniu produktów powstałych w procesach recyklingu

NUTRIMAN stosuje podejście oddolne w celu zidentyfikowania zachęt i barier w zakresie wdrażania produktów oraz technologii produkcji opartych na recyklingu surowców zawierających składniki odżywcze. Chcielibyśmy poznać opinie indywidualnych rolników w celu zidentyfikowania przyczyn, które mogą utrudniać wdrażanie tych produktów i technologii w praktyce. Dlatego stworzono serię pytań w celu zidentyfikowania zachęt, barier i potrzeb rolników jako końcowych użytkowników.

Czytaj więcej

Projekt NUTRIMAN opracował platformę dla rolników dotyczącą bioproduktów i technologii recyklingu N/P, które są „gotowe do wdrożenia”

Internetowa platforma dla rolników NUTRIMAN podsumowuje, udostępnia i prezentuje technologie oraz bioprodukty N / P o wysokim stopniu rozwoju, które koncentrują się na najpilniejszych potrzebach rolników, ale nie są wystarczająco dobrze znane lub używane przez praktyków. NUTRIMAN web Farmer Platform to stale rozwijana baza danych, która będzie ewolucyjnie utrzymywana przez długi okres, do 2031 roku.

Czytaj więcej

Wydarzenia NUTRIMAN

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ponieważ zmieniają się przepisy i okoliczności, rolnicy muszą się dostosować. Jednocześnie istnieje wiele i nawozów, z których rolnicy mogą wybierać. Partnerzy projektu NUTRIMAN przekażą rolnikom w całej Europie informacje na temat obiecujących nowych technologii odzyskiwania składników odżywczych i produktów nawozowych. Ponad 50 warsztatów zostanie zorganizowanych w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Większość wydarzeń odbędzie się w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2021 r.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie nawozów - konsekwencje dla rolników

Główny sektor produkcji żywności powinien sprostać przyszłym zmianom polityki, a przede wszystkim nowym regulacjom prawnym UE w sprawie produktów nawozowych po roku 2022. Pomimo ostatnio zatwierdzonego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1009z dnia 5 czerwca 2019 r.ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, większość rolników nie jest świadoma jego treści, i znaczących konsekwencji dla rolników w krótkim okresie.

Czytaj więcej

Przedstawiamy Koordyntora

Konsorcjum projektu NUTRIMAN składa się z 14 wysokiej klasy partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów UE: 9 organizacji badawczych; 3 partnerów przemysłowych; 4 izb rolniczych; 1 organizacji rolników i 1 organizacja non-profit. Każdy biuletyn, wydawany przez jednego lub dwóch partnerów w sieci tematycznej NUTRIMAN będzie rozpoczynał się wywiadem, jako pierwszy jest z Edwardem Someusemz firmy 3R-BioPhosphate Ltd.

Czytaj więcej