Farmer Platform - Polska strona

WITAMY na Platformie projektu NUTRIMAN, który jest siecią tematyczną dotyczącą innowacyjnych nawozów. Platforma ta jest bazą danych, która będzie stale rozwijana i utrzymywana przez długi okres do 2031 r.

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ta rolnicza platforma dostarczy wiele informacji na temat gotowych do wejścia na rynek technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych. Zawiera praktyczne i zorientowane na użytkowników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i biotechnologicznego produktu nawozowego, takie jak streszczenia, arkusze informacyjne, filmy i dane kontaktowe producentów.

Czy jesteś dostawcą gotowych na rynek innowacyjnych technologii odzysku azotu i fosforu, produktów i potrzebujesz promocji? Ta rolnicza platforma zapewnia szerokie możliwości marketingowe w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)? Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos.Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE. Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy: Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu NUTRIMAN: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

Wydarzenia NUTRIMAN

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie? Ponieważ zmieniają się przepisy i okoliczności, rolnicy muszą się dostosować. Jednocześnie istnieje wiele i nawozów, z których rolnicy mogą wybierać. Partnerzy projektu NUTRIMAN przekażą rolnikom w całej Europie informacje na temat obiecujących nowych technologii odzyskiwania składników odżywczych i produktów nawozowych. Ponad 50 warsztatów zostanie zorganizowanych w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Większość wydarzeń odbędzie się w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2021 r.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie nawozów - konsekwencje dla rolników

Główny sektor produkcji żywności powinien sprostać przyszłym zmianom polityki, a przede wszystkim nowym regulacjom prawnym UE w sprawie produktów nawozowych po roku 2022. Pomimo ostatnio zatwierdzonego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1009z dnia 5 czerwca 2019 r.ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, większość rolników nie jest świadoma jego treści, i znaczących konsekwencji dla rolników w krótkim okresie.

Czytaj więcej

Przedstawiamy Koordyntora

Konsorcjum projektu NUTRIMAN składa się z 14 wysokiej klasy partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów UE: 9 organizacji badawczych; 3 partnerów przemysłowych; 4 izb rolniczych; 1 organizacji rolników i 1 organizacja non-profit. Każdy biuletyn, wydawany przez jednego lub dwóch partnerów w sieci tematycznej NUTRIMAN będzie rozpoczynał się wywiadem, jako pierwszy jest z Edwardem Someusemz firmy Terra Humana Ltd.

Czytaj więcej

Gdzie teraz jesteśmy

W pierwszym roku konsorcjum projektu NUTRIMAN dokonało szczegółowej inwentaryzacji innowacyjnych wyników badań projektów realizowanych w ramach programów 7PR/H2020/LIFE/OGs w dziedzinie technologii, metodologii i produktów UE28 w zakresie odzyskiwania azotu, fosforu i składników odżywczych, które wkrótce zostaną wdrożone, ale niewystarczająco znane są przez dużych producentów rolnych i rolników produkujących na mniejszą skalę

Czytaj więcej

Co to jest sieć tematyczna projektu NUTRIMAN?

H2020 NUTRIMAN (www.nutriman.net) jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu (TN) która gromadzi wiedzę na temat gotowych do wdrożenia praktyk i technologii w zakresie odzyskiwania i ponownego wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych, które osiągnęły wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL) i praktyk przemysłowych z korzyścią dla praktyki rolniczej. Odbiorcami docelowymi wyników projektu NUTRIMAN są głównie rolnicy i osoby pracujące w sektorze rolnym.

Czytaj więcej