Konsultacje z rolnikami oraz identyfikacja zachęt i barier w korzystaniu z produktów pochodzących z odzysku i technologii ich odzyskiwania

  • 1 Current: Wprowadzenie
  • 2 Część Ogólna
  • 3 Badanie Produktu
  • 4 Badanie Technologiczne
  • 5 Podsumowanie

Szanowny czytelniku,

W oparciu o Twoje doświadczenie mamy nadzieję, że możesz podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

NUTRIMAN to sieć tematyczna dotycząca azotu i fosforu, gromadząca „gotową do praktyki” wiedzę na temat zastosowań produktów odzyskanych i technologii odzyskiwania N i P, z korzyścią dla praktyków rolnych.

Stosujemy podejście oddolne do identyfikowania zachęt i barier w zakresie wdrażania odzyskiwania produktów i technologii które pozwlają na ponowne wykorzystanie składników odżywczych. Informacje na temat projektu i partnerów w 8 różnych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Możesz również znaleźć wybór produktów i technologii na platformie rolniczej (Farmer platform). Baza danych produktów i technologii jest poszerzania na bieżąco i będzie utrzymywana przez długi okres czasu aż do 2031 roku.

Oprócz konsultacji z Radą Doraczą Rolników (FAB) utworzoną na potrzeby projektu chcielibyśmy przeanalizować opinię kilku indywidualnych rolników, aby zidentyfikować przyczyny, które mogą utrudniać wdrażanie odzyskanych produktów i technologii w praktyce. Dlatego opracowano ankietę internetową zawierając serię pytań w celu zidentyfikowania zachęt, barier i potrzeb rolników/użytkowników końcowych. Ankieta jest umieszczona na platformie rolniczej projektu NUTRIMAN - Farmer Platform

Przygotowaliśmy dziesięć krótkich pytań dotyczących produktów (maksymalny czas 15 minut) i dziesięć krótkich pytań dotyczących technologii. Jako pierwszy krok uprzejmie prosimy o wskazanie głównej działalności i regionu. Następnie zadajemy kilka pytań dotyczących Pani/Pana wiedzy na temat odzyskanych produktów / technologii oraz osobistego doświadczenia (jeśli w ogóle jest) z ich użyciem. W ostatnim pytaniu chcielibyśmy, aby Pani/Pan na podstwie swojego doświadczenia wskazał trudności wynikające ze stosowania odzyskanych produkótw i technologii oraz przedstwił swoje sugestie jak można by je rozwiązać.

Udział w ankiecie online jest dobrowolny i może zostać przerwany w dowolnym momencie. Wywiad jest przeprowadzany anonimowo. Podczas wypełniania formularza ankiety online zostanie zidentyfikowany adres IP, ale nie będzie on udostępnaniy publicznie tylko zostanie wykorzystany wyłącznie do celów statystycznych. Wszystkie dokumentay i wyniki badań będą zapisane w formie cyfrowej, a następnie zmieszczone na stronie projketu NUTRIMAN anonimowo.

Jeśli będzie mieć Pani/Pan dodatkowe pytania lub potrzebował pomocy przy wypełnieniu ankiety proszę o kontakt poprzez adres biochar@3ragrocarbon.com  lub wypelniając formularz kontaktowy: https://nutriman.net/contact

Zapraszamy również do zapisania się na biuletyn projketu NUTRIMAN aby być na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami oraz wynikami: https://nutriman.net/subscribe.

W imieniu konsrcjum projektu NUTRIMAN dziękuje za poświęcony czas i przekazane informacje.

Z poważaniem,

Edward Someus
Coordinator
 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i otrzymałem szczegółowe informacje dotyczące mojego udziału w powyższej ankiecie online. Wyrażam zgodę na warunki i uczestnictwo w ankiecie. Akceptuję Politykę prywatności projektu NUTRIMAN.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe proszę zapoznać się z naszą Politykę prywatności.