Enquête voor landbouwers over het gebruik van gerecupereerde producten (N & P) en recuperatietechnologieën

  • 1 Current: Inleiding
  • 2 Algemeen deel
  • 3 Deel producten
  • 4 Deel technologie
  • 5 Einde

Beste lezer,

Op basis van uw ervaring hopen we dat u een aantal van uw inzichten met ons kunt delen. NUTRIMAN is een thematisch netwerk voor stikstof en fosfor dat kennis over markt- en praktijkklare recuperatietechnologieën en gerecupereerde nutriënten verzamelt en ruim toegankelijk zal maken. Dit ten voordele van landbouwers doorheen Europa. We gebruiken een bottom-up benadering om stimulansen en knelpunten te identificeren voor de toepassing van deze technologieën en gerecupereerde producten/nutriënten. Informatie in 8 verschillende talen over het project en de partners is te vinden op onze website. U kunt ook een selectie van producten en technologieën vinden op het Farmer platform, een voortdurend groeiende database die voor een lange termijn (> 2030) evolutief zal worden onderhouden.

Naast een evaluatie door een Farmer Advisory Board wil NUTRIMAN ook de mening van individuele landbouwers weten om te achterhalen welke beperkingen er zijn wat betreft het gebruik van gerecupereerde nutriënten en technologieën in de praktijk. Daarom werd een reeks vragen opgesteld om de stimulansen, de knelpunten en de behoeften van landbouwers/eindgebruikers in kaart te brengen. Het doel is om deze informatie te verzamelen via een online-enquête (cfr. NUTRIMAN farmer platform).

We hebben zeven korte vragen voorbereid voor producten (maximaal 15 min.) en zeven korte vragen voor technologieën. Als eerste stap vragen we u vriendelijk om uw hoofdactiviteit en uw regio aan te geven. Daarna stellen we u enkele vragen over uw kennis van gerecupereerde producten/technologieën en uw persoonlijke ervaring (indien van toepassing) met het gebruik ervan. In de laatste vraag polsen we of u eventueel andere problemen of suggesties kan geven en om deze kort uit te werken.

Deelname aan de online-enquête is vrijwillig en kan op elk moment worden onderbroken. Het interview zal anoniem worden gearchiveerd. Bij het invullen van het online-enquêteformulier wordt uw IP-adres wel geïdentificeerd, maar niet openbaar gemaakt en alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Alle definitieve documentatie en resultaten van de enquête zullen in digitale vorm worden gepubliceerd op het NUTRIMAN-web in geanonimiseerde vorm.

Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft om het interview af te ronden, neem dan contact op met biochar@3ragrocarbon.com of door het invullen van ons contactformulier: https://nutriman.net/contact.

We nodigen u ook uit om u in te schrijven voor de NUTRIMAN-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en resultaten van het project: https://nutriman.net/subscribe.

 

Met vriendelijke groet,
Edward Someus
Coordinator

 

Ik verklaar dat ik ouder ben dan 18 jaar en gedetailleerde informatie heb ontvangen over de omstandigheden van mijn deelname aan deze online enquête, ik ga akkoord met de voorwaarden, ik ga akkoord om deel te nemen. Ik aanvaard het NUTRIMAN Privacybeleid.

Om meer te weten te komen over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u ons Privacybeleid lezen.