Rolnik

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bio-produkty oraz produkty zawierające azot i fosfor powstałe z odzysku odpadów mogą pomóc twojemu gospodarstwu w spełnieniu wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/1009 które będzie obowiązywać od 16 czerwca 2022 r.? 

Ponieważ zmianie podlegają regulacje prawne i warunki użytkowania, rolnicy muszą się dostosować do mnie. Jednocześnie istnieje wiele technologii i nawozów, z których rolnicy mogą wybierać.

Partnerzy projektu NUTRIMAN przekazują informacje o obiecujących sprawdzonych technologiach odzyskiwania składników odżywczych i produktów nawozowych „gotowych do wdrożenia w praktyce” przez rolników w całej Europie. Ponieważ NUTRIMAN jest siecią współpracy, oczekujemy Twojego „głosu” i współpracy.

Sieć tematyczna NUTRIMAN będzie:

  • Informować nowych regulacjach nawozowych i  konsekwencjach z nich wynikających dla rolników.
  • Informować prostym i zrozumiałym językiem o innowacyjnych technologiach odzyskiwania składników odżywczych i odzyskanych produktach nawozowych oraz o tym, jak możesz skorzystać z zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
  • Umożliwi bezpłatny dostęp do platformy rolniczej NUTRIMAN, która zawiera praktyczne i ukierunkowane na rolników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat każdej innowacyjnej technologii i bio-produktu nawozowego, takie jak streszczenia ćwiczeń, arkusze informacyjne, filmy i bezpośrednie dane kontaktowe dostawców. Ważne informacje są dostępne w 8 językach. Wypełniając nasz formularz online możesz także rozpocząć współpracę i zadawać pytania.
  • Regularnie wysyłać biuletyny na twój dobrowolnie podany adres e-mail.
  • Zaprezentuje nowe technologie odzyskiwania składników odżywczych i odzyskanych produktów nawozowych.
  • Zaprosi do uczestnictwa w pokazach demonstracyjnych, warsztatach i seminariach internetowych projektu NUTRIMAN. Uczestnicząc w wydarzeniach, otrzymasz praktyczne i ukierunkowane na użytkownika informacje o gotowych na rynku rozwiązaniach problemów związanych z glebami i nawozami. Później pokażemy, jak korzystać z każdej technologii lub nawozu i jak nowe technologie / produkty odnoszą się do konwencjonalnych rozwiązań. Z drugiej strony będziesz mógł zadawać pytania, wymieniać się wiedzą z innymi rolnikami, naukowcami  oraz sprzedawcami technologii / produktów. Możesz także informować społeczność nauki o potrzebach badawczych wynikających z praktyki, w tym dzielić się swoim doświadczeniem praktycznym i zdobytą wiedzą.
  • Ułatwi kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami w różnych krajach i regionach za pośrednictwem naszych partnerów z Izb Rolniczych i Organizacji Producentów.
  • Zaprosi do wzięcia udziału w ankiecie i poprosi o opinię.

 

Ważne linki:

 

Jak się kontatkrować?