Firma

Czy jesteś dostawcą lub innowacyjną firmą i opracowałeś gotowe na rynek innowacyjne technologie / produkty do odzyskiwania fosforu / azotu, które są już w fazie dojrzałości (> TRL6) i są „gotowe dla praktyki”?

Platforma rolników NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości wsparcia w zakresie rozpowszechniania w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Sieć tematyczna NUTRIMAN będzie:

  • Informować o potrzebach rolników i opiniach użytkowników dotyczących Twoich technologii i produktów.
  • Umożliwi bezpłatne połączenie z platformą rolniczą  NUTRIMAN. Zaprezentuje Twoją innowacyjną technologię / produkt, który jest „gotowy dla praktyki” i niewystarczająco znany lub wykorzystywany przez praktyków. Dzięki platformie będziemy  szeroko publikować praktyczne i ukierunkowane na rolników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat Twojej innowacyjnej technologii i bio-produktu nawozowego, takie jak streszczenia ćwiczeń, arkusze informacyjne, filmy i twoje bezpośrednie dane kontaktowe.
  • Regularnie wysyłać biuletyny na dobrowolnie przesłany adres e-mail.
  • Zaprosi do wzięcia udziału w pokazach demonstracyjnych, warsztatach i seminariach internetowych NUTRIMAN. Uczestnicząc w wydarzeniach, przekażesz bezpośrednio społeczności rolników i doradców rolniczych praktyczne i zorientowane na użytkownika informacje o gotowych na rynku rozwiązaniach. Możesz wyjaśnić użytkownikom końcowym, jak korzystać z Twojej technologii lub nowego odzyskanego produktu nawozowego i jak nowe technologie / produkty mają się do konwencjonalnych rozwiązań. Nawiążesz bezpośrednią współpracę z  rolnikami, którzy mogą zadawać pytania i dzielić się swoim doświadczeniem praktycznym i wiedzą.
  • Ułatwi kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami w różnych krajach i regionach za pośrednictwem naszych partnerów z Izb Rolniczych i Organizacji Producentów.

 

Ważne linki:

Jak się kontatkrować?