Naukowiec

Czy jesteś pracownikiem naukowym w instytucie/organizacji B+R i jesteś zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktu, w których twoje konsorcjum jest zaangażowane w rozwijanie na rynku konkurencyjnych innowacyjnych technologii odzyskiwania fosforu i azotu oraz produktów, które osiągnęły fazę demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (>TRL6)?

Mile widziane są powiązania między rezultatami 7PR UE, H2020, LIFE, Interreg lub innymi programami krajowymi / międzynarodowymi. Jeśli chcesz, aby Twoje (> TRL6) wyniki badań zostały przeniesione na rzeczywiste produkty rynkowe, sieć tematyczna NUTRIMAN pomoże  w rozpowszechnieniu twoich rozwiązań i skontaktowaniu się z użytkownikami końcowymi, rolnikami.

Platforma rolnicza NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Sieć tematyczna NUTRIMAN będzie:

  • Informować o potrzebach rolników i opiniach użytkowników dotyczących Twoich technologii i produktów.
  • Umożliwi bezpłatne połączenie z platformą rolniczą  NUTRIMAN. Zaprezentuje Twoją innowacyjną technologię / produkt, który jest „gotowy dla praktyki” i niewystarczająco znany lub wykorzystywany przez praktyków. Dzięki platformie będą szeroko publikowane praktyczne i ukierunkowane na rolników materiały informacyjne i szkoleniowe na temat Twojej innowacyjnej technologii i bio-produktu nawozowego, takie jak streszczenia ćwiczeń, arkusze informacyjne, filmy i twoje bezpośrednie dane kontaktowe.
  • Publikować streszczenia Twoich produktów na stronie EIP-AGRI w formacie NUTRIMAN EIP-Agri
  • Regularnie wysyłać biuletyny na dobrowolnie przesłany adres e-mail.
  • Zaprosi do wzięcia udziału w pokazach demonstracyjnych, warsztatach i seminariach internetowych NUTRIMAN. Uczestnicząc w wydarzeniach, przekażesz bezpośrednio społeczności rolników i doradców rolniczych praktyczne i ukierunkowane na użytkownika informacje o gotowych rozwiązaniach rynkowych. Możesz wyjaśnić użytkownikom końcowym, jak korzystać z Twojej technologii lub nowego produktu nawozowego z uzyskanego z odzysku  i jak nowe technologie / produkty działają w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Nawiążesz bezpośrednią współpracę z rolnikami, którzy mogą zadawać pytania i dzielić się swoim doświadczeniem praktycznym i wiedzą.
  • Ułatwi kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami w różnych krajach i regionach za pośrednictwem naszych partnerów z Izb Rolniczych i Organizacji Producentów.

Ważne linki:

Jak się kontatkrować?