Onderzoeker

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk?

EU KP7, H2020, LIFE, Interreg of andere resultaten van nationale/internationale programma's zijn zeer welkom. Als u wilt dat uw gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten worden omgezet in echte verkoopbare producten, zal het NUTRIMAN Thematisch Netwerk u helpen om uw oplossingen te verspreiden en u in contact te brengen met eindgebruikers, landbouwers.

Het NUTRIMAN-landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten.

NUTRIMAN Thematisch Netwerk zal:

  • U informerenover de behoeften van de boeren en de mening van de eindgebruikers over uw technologie en product.
  • U gratis aansluiten op het NUTRIMAN Landbouwersplatform. Het zal uw innovatieve technologie/product laten zien dat klaar is voor de praktijken niet voldoende bekend is of gebruikt wordt door praktijkmensen. We zullen uw praktische en landbouwkundige informatie en trainingsmateriaal over uw innovatieve technologie en biobased meststofproduct op grote schaal publiceren, zoals samenvattingen, infosheets, video's en uw directe contactinformatie.
  • Uw samenvatting publiceren op de EIP-AGRI website onder NUTRIMAN EIP-Agri Formulier.
  • U regelmatig nieuwsbrieven sturen naarhet e-mailadres dat u vrijwillig verstrekt heeft.
  • U uitnodigen om deel te nemen aan NUTRIMAN-demonstratie-evenementen, workshops en online webinars. Wanneer u de evenementen bijwoont, geeft u praktische en gebruikersgerichte informatie over uw marktklare oplossingen rechtstreeks aan de boerengemeenschap en de boerenadviseurs. U kunt de eindgebruikers uitleggen hoe ze uw technologie of nieuw teruggewonnen meststofproduct moeten gebruiken en hoe de nieuwe technologieën/producten zich verhouden tot de conventionele oplossingen. U krijgt directe interactie met de boeren, zij kunnen vragen stellen en hun praktijkervaring en kennis delen.
  • U faciliteren in contacten, samenwerking en uitwisseling van informatie met boeren, onderzoekers, technologieleveranciers en adviseurs in verschillende landen en regio's via onze Landbouworganisaties en Producentenorganisatiepartners.

Relevante links:

Hoe kan ik contact opnemen?