Landbouwer

Bent u een boer en bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe biobased en teruggewonnen fosfor- en stikstoftechnologieën en -producten uw bedrijf kunnen helpen om te voldoen aan de nieuwe EU-bemestingsproductenverordening 1009/2019 die vanaf 16 juli 2022 zal worden ingevoerd?

Naarmate de regelgeving en de gebruiksomstandigheden veranderen, moeten boeren zich aanpassen. Tegelijkertijd is er een groot aantal technologieën en meststoffen waaruit zij kunnen kiezen.

Partners in het NUTRIMAN-project verspreiden informatie over veelbelovende en reeds bewezen nieuwe technologieën voor het terugwinnen van voedingsstoffen en meststoffen die "klaar voor de praktijk" zijn voor boeren in heel Europa. Aangezien NUTRIMAN een samenwerkingsnetwerk is, horen we graag uw mening.

Het NUTRIMAN Thematisch Netwerk zal:

  • U informeren over de nieuwe meststoffenregeling en de gevolgen daarvan voor boeren.
  • U informeren, in een eenvoudige en praktische taal, over de innovatieve technologieën voor het terugwinnen van voedingsstoffen en teruggewonnen meststofproducten en hoe u kunt profiteren van het gebruik van innovatieve oplossingen.
  • U gratis toegang geven tot het NUTRIMAN landbouwersplatform. Het bevat praktische en op de boer gerichte informatie en trainingsmateriaal over elk innovatief technologie- en biobased meststofproduct, zoals samenvattingen, infosheets, video's en contactinformatie van de verkopers. Belangrijke informatie is beschikbaar in 8 talen. Door het invullen van ons online-formulier kunt u ook met elkaar in contact komen en uw vragen stellen.
  • U regelmatig een nieuwsbrief sturenvoor uw vrijwillig ondertekende e-mailadres.
  • U een nieuwe technologie voor het terugwinnen van voedingsstoffen en teruggewonnen meststoffen laten zien.
  • U uitnodigen om deel te nemen aan NUTRIMAN-demonstratie-evenementen, workshops en online webinars. Wanneer u de evenementen bijwoont, ontvangt u praktische en gebruikersgerichte informatie over marktklare oplossingen voor uw problemen met betrekking tot bodems en meststoffen. U zult achteraf begrijpen hoe u elke technologie of meststof moet gebruiken en hoe de nieuwe technologieën/producten zich verhouden tot de conventionele oplossingen. Aan de andere kant kunt u vragen stellen, uw kennis uitwisselen met andere boeren, toegepaste onderzoekers en leveranciers van technologie/producten. U kunt ook uw onderzoeksbehoeften vanuit de praktijk doorgeven aan de wetenschappelijke gemeenschap, inclusief het delen van uw praktijkervaring en kennis die u hebt ontwikkeld.
  • U faciliteren in contacten, samenwerking en uitwisseling van informatie met boeren, onderzoekers, technologieleveranciers en adviseurs in verschillende landen en regio's via onze Landbouworganisaties en Producentenorganisatiepartners.
  • U uitnodigen om deel te nemen aan een vragenlijst voor landbouwers om uw mening te geven.

 

Relevante links:

Hoe kan ik contact opnemen?