Gouvernementele of niet-gouvernementele organisatie

Bent u een niet-gouvernementele organisatie of een maatschappelijke organisatie en bent u betrokken bij acties op het gebied van de voedselveiligheid en voedselzekerheid in het algemeen belang? Zo ja, dan vindt u belangrijke informatie over het NUTRIMAN-platform met publieke belangstelling en bent u van harte welkom om deel te nemen.

NUTRIMAN Thematisch Netwerk zal:

  • U informeren over de stakeholderaspecten van het thema.
  • U gratis aansluiten op het Landbouwersplatform NUTRIMAN en informeren over oplossingen.
  • Uw feedback informatie publiceren van uw publieke verbindingen en netwerken.
  • U regelmatig nieuwsbrieven sturen naarhet e-mailadres dat u vrijwillig verstrekt heeft.
  • U uitnodigen om deel te nemen aan NUTRIMAN-demonstratie-evenementen, workshops en online webinars.
  • U faciliteren in contacten, samenwerking en uitwisseling van informatie met het publiek en het maatschappelijk middenveld in verschillende landen en regio’s.

Relevante links:

Hoe kan ik contact opnemen?