Bedrijf

Bent u een leverancier of een innovatief bedrijf en heeft u marktrijpe innovatieve fosfor-/stikstofterugwinningstechnologieën/producten ontwikkeld die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en "klaar voor de praktijk"?

Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide mogelijkheden voor de verspreiding van informatie in een Europesa, en u bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

 

NUTRIMAN Thematisch Netwerk zal:

  • U informeren over de behoeften van de boeren en de mening van de eindgebruikers over uw technologie en product.
  • U gratis aansluiten op het NUTRIMAN Landbouwersplatform. Het zal uw innovatieve technologie/product dat klaar is voor de praktijk of in een vroeg stadium op de markt is, maar niet voldoende bekend is of gebruikt wordt door praktijkmensen tonen. We zullen uw praktische en landbouwkundige informatie en trainingsmateriaal over uw innovatieve technologie en biobased meststofproduct op grote schaal publiceren, zoals samenvattingen, infosheets, video's en uw directe contactinformatie.
  • Uw samenvattingen publiceren op de EIP-AGRI website onder NUTRIMAN EIP-Agri Formulier.
  • U regelmatig nieuwsbrieven sturen naarhet e-mailadres dat u vrijwillig verstrekt heeft.
  • U uitnodigen om deel te nemen aan NUTRIMAN-demonstratie-evenementen, workshops en online webinars. Wanneer u de evenementen bijwoont, geeft u praktische en gebruikersgerichte informatie over uw marktklare oplossingen rechtstreeks aan de boerengemeenschap en de boerenadviseurs. U kunt de eindgebruikers uitleggen hoe ze uw technologie of nieuw teruggewonnen meststofproduct moeten gebruiken en hoe de nieuwe technologieën/producten zich verhouden tot de conventionele oplossingen. U krijgt directe interactie met de boeren, zij kunnen vragen stellen en hun praktijkervaring en kennis delen.
  • -U faciliteren in contacten, samenwerking en uitwisseling van informatie met boeren, onderzoekers, technologieleveranciers en adviseurs in verschillende landen en regio's via onze Landbouworganisaties en Producentenorganisatiepartners.

Relevante links:

Hoe kan ik contact opnemen?