Kategorie mini-ankiet dotyczące technologii

Jak zwiększyć dochód rolnika dzięki inteligentnemu stosowaniu nowatorskich technologii i produktów bionawozowych.

Proszę wybrać i kliknąć numer identyfikacyjny (ID), by dowiedzieć się więcej.

TECHNOLOGIA GŁÓWNA KATEGORIA: ODZYSKIWANIE BIOLOGICZNYCH SKŁADNIKÓW: KOMPOSTOWANIE, FERMENTACJA BEZTLENOWA, TECHNOLOGIA MIKROALG
PODKATEGORIA Łącze FP ID dla technologii jest w fazie dojrzałej
Fermetacja beztlenowa
Kompostowanie
Fermentacja beztlenowa + kompostowanie
Technologia mikroalg/ rzęsy/owadów/enzymów
TECHNOLOGIA GŁÓWNA KATEGORIA: ZAPOBIEGANIE FOSFOROWI Z PŁYNNEGO OBRÓBKI, ŚCIEKÓW I WODY SPUSTOWEJ
PODKATEGORIA Łącze FP ID dla technologii jest w fazie dojrzałej
Wytrącanie fosforu z obornika / pofermentu
Wytrącanie fosforu z wielu odpadów organicznych
Wytrącanie fosforu ze ścieków / szlamu
TECHNOLOGIA GŁÓWNA KATEGORIA: ODZYSKIWANIE TERMOCHEMICZNE SKŁADNIKÓW
PODKATEGORIA Łącze FP ID dla technologii jest w fazie dojrzałej
Redukcyjny termochemiczny odzysk fosforu
Redukcyjna piroliza termochemiczna
Oxidative thermochemical Phosphorus recovery
TECHNOLOGIA GŁÓWNA KATEGORIA: FIZYKO-CHEMICZNEGO ODZYSKIWANIE AZOTU Z OBORNIKA, FERMENTACJI I POFERMENTU: PROCESY SEPARACJI, ROZKŁADU i FILTRACJI MEMBRANOWEJ
PODKATEGORIA Łącze FP ID dla technologii jest w fazie dojrzałej
Odzysk azotu z powietrza
Dodatki ek chemiczne
Filtracja membranowa
Rozdzielanie i czyszczenie
Fizyczna separacja