Mini-enquête categorieën Technologieën

Hoe de bedrijfswinst van ondernemers te verhogen door slimme toepassing van nieuwe bio-meststof technologieen en producten.

Selecteer en klik op het ID-nummer om meer te weten te komen.

Technologie hoofdcategorie: Biologische terugwinning van voedingsstoffen: compostering, anaërobe vergisting, microalgen
Subcategorie De FP ID-link voor technologieën bevindt zich in een volwassen fase
Anaërobe vergisting
Compostering
Anaërobe vergisting + compostering
Microalgen/eendenkroos/insecten/enzymtechnologie
Technologie hoofdcategorie: Fosforneerslag uit vloeibare mest en afvalwater
Subcategorie De FP ID-link voor technologieën bevindt zich in een volwassen fase
Fosforneerslag uit mest/digestaat
Fosforneerslag uit organische afvalstromen
Fosforneerslag uit afvalwater/slib
Technologie hoofdcategorie: Thermochemische terugwinning van voedingsstoffen
Subcategorie De FP ID-link voor technologieën bevindt zich in een volwassen fase
Reductieve thermochemische P-terugwinning
Multi-feed reductieve thermochemische verwerking
Oxidatieve thermochemische P-terugwinning
Technologie hoofdcategorie: Fysisch-chemische stikstofterugwinning uit mest, digestaat en afvalwater: scheiding, stripping en membraanprocessen.
Subcategorie De FP ID-link voor technologieën bevindt zich in een volwassen fase
Stikstofterugwinning uit lucht
chemische toevoeging
Membraanfiltratie
Stripping+scrubbing
Fysische scheiding