Kategorie mini-ankiet dotyczące produktów

Jak zwiększyć dochód rolnika dzięki inteligentnemu stosowaniu nowatorskich technologii i produktów bionawozowych.

Proszę wybrać i kliknąć numer identyfikacyjny (ID), by dowiedzieć się więcej.

Główna kategoria: kompost i poferment (i biomasa)
PODKATEGORIA Łącze (FP ID) dla produktów jest w fazie dojrzałej
Kompost
Poferement
Alternatywna biomasa
Główna kategoria: POPIÓŁ
PODKATEGORIA Łącze (FP ID) dla produktów jest w fazie dojrzałej
POPIÓŁ
Główna kategoria: STRUWIT I INNY PRODUKTY
PODKATEGORIA Łącze (FP ID) dla produktów jest w fazie dojrzałej
STRUWIT
Strącony fosforan wapnia
Kwas fosforowy
Osad fosforu
Główna kategoria: BIOWĘGIEL I BIO-FOSFOR
PODKATEGORIA Łącze (FP ID) dla produktów jest w fazie dojrzałej
Biowęgiel
Bio-fosforan
Główna kategoria: WODA PŁUCZKOWA I MINERALNE KONCENTRATY AZOTU
PODKATEGORIA Łącze (FP ID) dla produktów jest w fazie dojrzałej
Woda płuczkowa
Azotan / siarczan amonu
Koncentrat mineralny
Obornik
Gnojówka