Technology for N&P recovery as compost starting from organic waste with farm composting process (ID: 292)

  • 0
  • 1
  • 2
Input material
crop residues and other farm organic materials (manure, wood, others)
Output product
Farm compost: mix of stable organic matter, mineral fraction and nutrients
Processing capacity
depends on the farm
Technology Status
Available on the market
Keywords
On farm
organic matter
degradation
composting
aerobic
Technology description

Composting is the controlled aerobic breakdown and transformation of a mix of organic waste streams as crop residues, feed residues, straw, solid animal manure, wood chips, etcetera. The result is both a soil improver and a fertilizer. The composting process is performed by the activity of micro organisms and fungi. It is important to control process conditions as temperature, humidity, turning and wetting of the compost pile should be performed accordingly. During the  composting process, a hygienisation of the material occurs given the temperature reached (60-65°C). The resulting compost contains stable organic matter, recovered nutrients and microbial life, an ideal soil improver.

Basic information

Vendor:
Country:
Belgium
Technology main category:
Biological nutrient recovery: composting, anaerobic digestion, microalgae technology
Technology subcategory:
Composting

Languages

Summary:

Technologie zur N & P-Rückgewinnung als Kompost ausgehend von organischen Abfällen mit landwirtschaftlichem Kompostierungsprozess

Abstract:

Zusammenfassung:

Unterlagen:

Unterlagen:

Summary:

Technologie de récupération d’azote et de phosphate sous forme de compost à partir de déchets organiques via un processus de compostage agricole

Abstract:

Documents:

Documents:

Summary:

Tecnología para la recuperación de N y P de residuos orgánicos mediante el proceso de compostaje en granja (ID: 292)

Abstract:

Documentos:

Documentos:

Summary:

Tecnologia per il recupero di N&P come compost a partire da rifiuti organici mediante un processo di compostaggio agricolo

Abstract:

Documenti:

Documenti:

Summary:

Technologie voor N&P-terugwinning uit organisch afval met productie van boerderijcompost

Samenvatting van de technologie:

Compostering is de gecontroleerde aerobe afbraak en omzetting van een mix van organische reststromen zoals gewasresten, voederresiduen, stro, vaste organische mest, houtsnippers, etcetera. Het resultaat is zowel een bodemverbeteraar als een meststof. Het composteerproces wordt uitgevoerd door de activiteit van micro-organismen en schimmels. Het is belangrijk om procescondities als temperatuur en vochtgehalte te controleren.  Keren en bevochtiging van de composthoop moet daarop afgestemd worden. Gedurende het composteerproces treedt een hygiënisatie van het materiaal op doordat een temperatuur van 60 tot 65°C bereikt wordt. De resulterende compost bevat stabiel organisch materiaal, gerecupereerde nutriënten en microbieel leven, een ideale bodemverbeteraar.

Abstract:

Samenvatting:

Documenten:

Documenten:

, , ,

Summary:

Technologia odzyskiwania N&P jako kompostu zaczynającego się od odpadów organicznych w procesie kompostowania w gospodarstwie

Abstract:

Dokumenty:

Dokumenty:

Summary:

Komposzt formájában történő N és P kinyeri technológia szerves hulladékból helyszíni komposztálási folyamattal

Abstract:

Összefoglalás:

Dokumentumok:

Dokumentumok:

Find out more

Practice Abstract:
Info sheet:
Video:
Training material: