Compost from algae and cattle manure by local composting process (ID:540)

Input material
Cattle manure, Equine manure, straw and algae
Nutrient content info

Nutrient Content (N-P-K %): 0.8 – 0.71 – 1.82

Status
Available on the market
Application dose
from 10 t/ha up to 25 t/ha
Type of farming
conventional
organic
Keywords
compost
soil improver
cattle manure
equine manure
algae
Product description

According to its experience of providing fertilization works, the company "SARL Gautronneau" decided to offer its customers a new kind of organic soil improver with adding algae to manure to get a humifiable product.

Made on an outdoor platform, the raw material is managed by swathing, with turning by towed turner (swathe height : about 1.40 m) three times.

The temperature rise comes from the micro-biomass aerobic activity (bacteria, fungi, yeast…) and is maintained above 50°C for at least 4-5 weeks. After several months for maturation, the compost has a 47 % (RM) of dry matter and 14% (RM) of organic matter.

Basic information

Vendor:
 • Name: SARL Gautronneau
 • Contact: Denis GAUTRONNEAU
  Country:
  France
  Product main category:
  Compost and Digestate (and biomass)
  Product subcategory:
  Compost

  Languages

  Summary:

  Kompost aus Algen und Rinderdung durch lokalen Kompostierungsprozess

  Abstract:

  Zusammenfassung:

  Unterlagen:

  Unterlagen:

  Summary:

  Abstract:

  Documents:

  Documents:

  Summary:

  Abstract:

  Documentos:

  Documentos:

  Summary:

  Abstract:

  Documenti:

  Documenti:

  Summary:

   Compost uit algen en rundvee mest door lokaal composteringsproces

  Op basis van zijn ervaring met het leveren van bemestingsproducten, besloot het bedrijf "SARL Gautronneau" zijn klanten een nieuw soort organische bodemverbeteraar aan te bieden door algen aan de mest toe te voegen om een te humus product te krijgen.

  Gemaakt op een buitenplatform, wordt de grondstof beheerd door zwadvorming, met drie keer draaien door een compostkeerder (zwadhoogte: ongeveer 1,40 m).

  De temperatuurstijging is het gevolg van de aërobe activiteit van microbiomassa (bacteriën, schimmels, gist…) en wordt gedurende minstens 4-5 weken boven de 50 ° C gehouden. Na enkele maanden rijping heeft de compost 47%  droge stof en 14% organische stof.

  Abstract:

  Samenvatting:

  Documenten:

  Documenten:

  Summary:

  Abstract:

  Dokumenty:

  Dokumenty:

  Helyi komposztálási eljárással algákból és szarvasmarha-trágyából származó komposzt

  Abstract:

  Összefoglalás:

  Dokumentumok:

  Dokumentumok:

  Find out more

  Practice Abstract:
  Info sheet: