Wydarzenia NUTRIMAN

Czy jesteś rolnikiem, który chciałby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób bioprodukty i odzyskane technologie i produkty z fosforu i azotu mogą pomóc Twojej firmie?

Ponieważ zmieniają się przepisy i okoliczności, rolnicy muszą się dostosować. Jednocześnie istnieje wiele i nawozów, z których rolnicy mogą wybierać. Partnerzy projektu NUTRIMAN przekażą rolnikom w całej Europie informacje na temat obiecujących nowych technologii odzyskiwania składników odżywczych i produktów nawozowych. Ponad 50 warsztatów zostanie zorganizowanych w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Większość wydarzeń odbędzie się w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2021 r.

Osoby biorące udział w tych spotkaniach otrzymają praktyczne i zorientowane na użytkownika informacje o gotowych do zastosowania rozwiązaniach dotyczących problemów związanych z glebami i nawozami. Będą potem zrozumieć, jak korzystać z każdej technologii lub nawozu oraz wiedzieć jak nowe technologie/produkty działają w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Po warsztatach będą mogli znaleźć wszystkie informacje z powrotem na stronie internetowej NUTRIMAN w swoim własnym języku, wraz z danymi kontaktowymi dostawców tych technologii i produktów. Ponadto, nauczą się, w jaki sposób te nowe rozwiązania pasują do nowych regulacji Komisji Europejskiej, na przykład do nowego „Rozporządzenie dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE” które będzie obowiązywać od 2022 r., dotyczącego innowacyjnych nawozów biologicznych o zwiększonym bezpieczeństwie przy niższych kosztach.

Wszystkie wydarzenia będą ogłaszane na stronie internetowej projektu NUTRIMAN, mediach społecznościowych i biuletynach, gdzie będą zamieszczone linki do subskrypcji planowanych wydarzeń, które będą pasować do Pani/Pana harmonogramu i zainteresowań. Zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach!