Workshop: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

Celem szkolenia (18 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad pofermentem (ID:1665).

W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. W tym: 5 doradców rolniczych, 16 rolników i 4 naukowców.

Zaprezentowano następujące produkty: ABC-Biofosforan (ID:192), Przefermentowana frakcja płynna i stała (suszona) z obornika i kukurydzy energetycznej według procesu „Agrogas”  (ID: 264), Granulat pofermentacyjny o wysokiej zawartości NP z odchodów zwierzęcych i odpadów organicznych otrzymany w procesie "Arbio i NPirriK-project" (ID: 270), Nawozy organiczne na bazie pofermentu z biomasy roślinnej (ID: 1665),

Zaprezentowano następujące technologie: Technologia 3R (Recykling-Ponowne użycie- Redukcja) bezemisyjnej pirolizy do odzyskiwania fosforu z kości zwirzęcych do produkcji produktów biofosforanowych (ID:193).