Webinar: “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów”

Celem szkolenia (17 maja 2021 r) było zaprezentowanie  prac wykonanych w projekcie NUTRIMAN związanych z nowym rozporządzeniem UE dotyczącym produktów nawozowych. Podczas szkolenia przedstawiono projekt NUTRIMAN, platformę dla rolników oraz nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych. Przedstawiono pierwsze wyniki prac demonstracyjnych nad kompostem z odpadów zielonych (ID: 1664).

W szkoleniu uczestniczyło 41 osób. W tym: 30 doradców rolniczych i 11 rolników.

Zaprezentowano następujące produkty/technologie ABC -Biofosforan (ID:192), Komposty z odpadów zielonych (ID: 1664),