Projekt NUTRIMAN opracował platformę dla rolników dotyczącą bioproduktów i technologii recyklingu N/P, które są „gotowe do wdrożenia”

Internetowa platforma dla rolników NUTRIMAN podsumowuje, udostępnia i prezentuje technologie oraz bioprodukty N / P o wysokim stopniu rozwoju, które koncentrują się na najpilniejszych potrzebach rolników, ale nie są wystarczająco dobrze znane lub używane przez praktyków. NUTRIMAN web Farmer Platform to stale rozwijana baza danych, która będzie ewolucyjnie utrzymywana przez długi okres, do 2031 roku.

Czy jesteś rolnikiem, który chce dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób biologiczne nawozy zwierające azot i fosfor uzyskane na drodze recyklingu mogą pomóc Twojemu gospodarstwu? Projekt NUTRIMAN opracował platformę dla rolników, która dostarcza wiele praktycznych informacji na temat dostępnych na rynku technologii odzyskiwania składników odżywczych i bioproduktów nawozowych.

Czy jesteś pracownikiem naukowym zaangażowanym w działania badawcze i innowacyjne związane z rozwojem technologii i produktów, których celem jest wdrażanie na rynku innowacyjnych produktów i technologii odzyskiwania fosforu i azotu, które są już w fazie dojrzałości (> TRL6) i „gotowe do demonstracji”? Mile widziane są powiązania między rezultatami programów międzynarodowych 7PR UE, H2020, LIFE, Interreg lub innymi programami krajowymi.

Czy jesteś sprzedawcą lub innowacyjną firmą i opracowałeś gotowe do wdrożenia na rynek innowacyjne technologie/produkty odzyskiwania fosforu/azotu, które są już w fazie dojrzałości (> TRL6) i są „gotowe do demonstracji”? Platforma rolników NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości wsparcia w zakresie rozpowszechniania w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy.

Jeśli chcesz, aby Twoje zaawansowane (> TRL6) wyniki badań zostały przeniesione na realne produkty rynkowe, sieć tematyczna NUTRIMAN pomoże Ci w rozpowszechnieniu twoich rozwiązań i skontaktowaniu się z użytkownikami końcowymi, rolnikami. Platforma dla rolników NUTRIMAN zapewnia szerokie możliwości rozpowszechniania dojrzałych (> TRL6) wyników badań w wymiarze europejskim. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Jak połączyć się z platformą dla rolników?