Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania wytrącanego fosforanu wapnia jako nawozu

Wytrącony fosforan wapnia to produkt bogaty w fosforan i wapń (Ca5(PO4)3OH) o bardzo niskiej zawartości metali ciężkich. Ma postać białego nawozu w proszku lub granulatu.

Wystrącony fosforan wapnia otrzymywany jest w dzięki technologii Ash2Phos. Proces składa się z 3 kolejnych etapów: pierwszego etapu kwasowego, drugiego etapu zasadowego (w którym powstają produkty pośrednie) i ostatniego etapu konswersji, w którym produkty pośrednie przekształcane są w produkty końcowe. Czysty wytrącony fosforan wapnia może być odzyskany z osadów ściekowych. Z popiołów odzyskiwane jest ponad 90% całkowitej zawartości P.

 

 

Przykłady produktów zawierających wytrącony fosforan wapnia, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN: 

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin

Typowe stężenie P w wytrąconym fosforanie wapnia (Ca5(PO4)3OH) wynosi około 17%. Kolejnym składnikiem odżywczym obecnym w produkcie jest wapń. Zawartość wapnia w produkcie końcowym wynosi 35%. Zawartość metali ciężkich jest bardzo niska (Cd < 0,1 mg/kg).

Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia: 

Wytrącony fosforan wapnia można stosować w rolnictwie niskonakładowym i konwencjonalnym. Zalecana dawka zależy od rodzaju gleby, uprawy itp. Produkt polecany jest do upraw polowych i szklarniowych.

Produkt jest w postaci stałej i należy go aplikować tak jak inne nawozy chemiczne , przy użyciu maszyn dostosowanych do aplikacji małych dawek nawozu. Zaleca się przeprowadzac aplikację przed siewem/sadzeniem.

Korzyści dla rolników:

Rozpuszczalność wytrąconego fosforanu wapnia w wodzie jest niska, ale P jest wysoce dostępny, czego dowodzi wysoka rozpuszczalność w obojętnym cytrynianie amonu. Udowodniono, że fosforan uwalniany jest powoli, co zwiększa efektywność nawożenia. Może być stosowany  na polu (jako nawóz dokorzeniowy lub rozprowadzany w formie granulatu za pomocą zwyczajnego sprzętu) lub przekształcony w inne nawozy (MCP, DCP, MAP, DAP itp.).

Więcej informacji:

Prosimy o wypełnienie mini-ankiety dotyczącej tego produktu. Zajmuje to mniej niż minutę. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład: