Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania pofermentu w Europie Północnej

Poferment to wilgotna mieszanka otrzymana w procesie fermentacji beztlenowej, w którym mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny w warunkach beztlenowych. Podczas fermentacji beztlenowej około 15 % surowca przekształca się w gaz a 85 % pozostaje w formie stałej/ciekłej. W zależności od składu surowca do fermentacji (odpady biodegradowalne), rodzaju komory fermentacyjnej i parametrów procesu, skład pofermentu może się wyraźnie różnić. Poferment zazwyczaj rozdziela się na frakcję stałą, zawierającą większość suchej masy, oraz frakcję płynną, zwykle bogatszą w mineralny N.

 

 

Przykłady produktów zawierających poferment, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN:

W Europie Północnej dostępne są dwa produkty na bazie pofermentu, które zostały wybrane na platformę dla rolników opracowaną w projekcie NUTRIMAN. Ciekła i stała (wysuszona) frakcja pofermentu z obornika i kukurydzy energetycznej wyprodukowanego w procesie „Agrogas” (ID: 264) powstaje poprzez fizyczne rozdzielenie surowego pofermentu na frakcję płynną i stałą. Frakcja płynna posiadająca status obornika „roślinnego” lub zwierzęcego o zawartości suchej masy 3,5-8,5% - zależy od procesu przepuszczenia pofermentu przez prasę śrubową - zawiera 5,7 - 9,9% N (suchej masy -sm), 2,1 - 6,4% P2O5 (sm) i 5,4 - 8,9% K2O (sm). Poferment z frakcji stałej uzyskany w procesie Agrogas (ze statusem obornika zwierzęcego) – zależy od przepuszczenia pofermentu przez przez prasę taśmową („sitową” lub „przesiewową”) - jest zwykle suszony do uzyskania zawartości suchej masy na poziomie 80-90% i zawiera 2,4 - 3,1% N (sm), 3,7 - 5,5% P2O5 (sm) i 1,5 -4,2% K2O (sm).

Granulowany/pelletyzowany poferment o wysokiej zawartości NP produkowany z obornika zwierzęcego i pofermentu z odpadów organicznych w procesie „Arbio and NPirriK” (ID: 270) znajduje się w ofercie Arbio Bvba w Belgii. Po pierwsze, poferment z Arbio (biogazownia fermentująca obornik i odpady organiczne) jest rozdzielany na frakcję płynną i stałą. Frakcja płynna jest zagęszczana w procesie odwróconwj osmozy (RO). Tak powstały koncentrat (NK) jest następnie mieszany z powrotem ze schnącą frakcją stałą, tuż przed jej wysuszeniem. Na koniec produkt jest pelletyzowany (granulowany), co pozwala otrzymać łatwy do rozprowadzenia pellet nawozowy o zoptymalizowanej i podwyższonej zawartości N/P: 5,9% N (sm), w tym 50% mineralnego N, 3% P2O5 (sm) i 2,5 % K2O (sm).

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin

Zawartość i dostępność składników pokarmowych w pofermencie różni się znacznie ze względu na dużą różnorodność surowców do produkcji (odpadów biodegradowalnych), rodzaju komory fermentacyjnej oraz parametrów procesu. Typowa zawartość składników odżywczych w pofermencie może wynosić N 2,4 – 9,9%, P2O5 2,1 – 6,4% i K2O 1,5 -8,9% na podstawie suchej masy.

Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia.

Produkt z pofermentu jest zalecany w Europie Północnej do stosowania w konwencjonalnych gospodarstwach niskonakładowych. Może być stosowany jako nawóz w uprawie zbóż, świeżych warzyw i truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, winogron, uprawach wieloletnich (drzewa owocowe), trwałych użytkach zielonych itp. Zalecana dawka aplikacyjna wynosi 2-4 t/ha dla frakcji stałej (ID: 264-270) i średnio 30 t/ha dla frakcji płynnej (ID: 264) (w zależności od gleby, pory roku, uprawy,…). Aby ograniczyć ulatnianie się amoniaku podczas aplikacji polowej, zaleca się wprowadzenie pofermentu do gleby bezpośrednio po rozrzuceniu lub stosowanie technik niskoemisyjnych, jak np. wstrzykiwanie.

Korzyści dla rolników: Poferment zawiera większość składników odżywczych i mikroelementów potrzebnych roślinom, w tym dużą ilość azotu, fosforu i potasu. Po procesie fermentacji beztlenowej, procent łatwo przyswajalnego azotu zwiększa się w porównaniu z tym samym materiałem organicznym w postaci surowej, zwiększając jego wartość nawozową. Odzyskiwanie składników odżywczych z pofermentu jako nawozu stosowanego w uprawie może pomóc zamknąć obieg składników odżywczych i przyczynić się do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Ponadto, materia organiczna znajdująca się w pofermencie może zwiększać zawartość próchnicy w glebie, co jest szczególnie ważne w przypadku gleb suchych i półsuchych o niskiej zawartości węgla.

Więcej informacji:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktówJestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.