Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania obornika (frakcji stałej) jako nawozu

Obornik stały to polepszacz gleby o dużej zawartości suchej masy. Obornik zwierzęcy to mieszanina odchodów i moczu, materiału ściółkowego (np. słomy, wiórów z drewna, trocin, torfowca), rozlanej paszy i wody pitnej oraz wody używanej do mycia podłóg. Jest cennym nawozem o zawartości wielu składników pokarmowych, takich jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), a także węgiel organiczny, który może być wykorzystany przez mikroorganizmy glebowe. Surowy obornik może być przetwarzany za pomocą technologii separacji, w wyniku czego otrzymujemy frakcję stałą, zatrzymującą dużą część fosforu i suchej masy (SM) oraz znaczne ilości azotu.

Dostępnych jest kilka technologii separacji frakcji ciekłej i stałej, w tym separacja wewnętrzna, jak podłogi rusztowe z piwnicami lub kanałami pod spodem, naturalna sedymentacja, suszenie, odparowywanie, odwirowywanie, separacja ciśnieniowa, jak np. prasa śrubowa lub taśmowa. Aby zwiększyć skuteczność separacji, obornik można poddać wstępnej obróbce z wykorzystaniem dodatków, takich jak węgiel brunatny, bentonit, zeolit, kryształy, chitozan czy użyteczne mikroorganizmy. W zależności od technologii obróbki wstępnej i separacji, otrzymany stały obornik może zawierać do 90% materii organicznej o zmniejszonej objętości, co skutkuje zmniejszeniem kosztów magazynowania i transportu, a także ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też obornik posiada duży potencjał do wykorzystania jako nawóz organiczny lub polepszacz gleby. Może być stosowany w kilku rodzajach upraw.

Przykłady produktów zawierających obornik, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin: 

Zawartość składników odżywczych w dużym stopniu zależy od zastosowanej technologii i materiału wsadowego. W przypadku systemu Geamix (ID 595), zawartość składników odżywczych wynosi 13 g/kg N, 9,4 g/kg P2O5 i 8,2 g/kg K2O. W przypadku stosowania sita prasy taśmowej głównie do oddzielania gnojowicy świńskiej (ID 594), zawartość składników pokarmowych wynosi 13 g/kg N, 18,0 g/kg P2O5 i 5,1 g/kg K2O. W przypadku procesu dehydratacji SECONOV (ID 370), zawartość składników pokarmowych wynosi 4,6% N, 3% P i 2,9% K.

Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia:

Obornik może być stosowany w wielu przypadkach jako polepszacz gleby. Na przykład organiczny nawóz NPK z odchodów drobiu otrzymywany w procesie dehydratacji SECONOV (ID 370) może być stosowany w uprawie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, ziemniaków, drzew owocowych, winogron,…, w typowej dawce od 1 do 4 t/ha. Dawkowanie zależy współczynników aplikacji dla danych upraw, ale obecnie jest ograniczone do 170 kg N/ha w przypadku obornika zwierzęcego lub do 230-250 kg N/ha w przypadku gospodarstw holenderskich objętych odstępstwem.

Obornik stały można aplikować przed zasiewem lub sadzeniem upraw, za pomocą tych samych maszyn, które są obecnie używa się do rozrzucania obornika.

Korzyści dla rolników: 

Obornik stały jest produktem naturalnym o wysokiej zawartości materii organicznej. Dlatego też stosunek C/N jest wysoki, a to oznacza, że produkty są dobrze ustabilizowane, a jednocześnie zdolne zwiększać żyzność gleby. W zależności od zastosowanej technologii i materiału wsadowego można zauważyć pewne dodatkowe korzyści (np. obecność fosforu organicznego o wysokiej biodostępności, higienicznego i wolnego od patogenów).

Więcej informacji:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład: