Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania kompostu w Europie Północnej

Profesjonalny kompost to stabilny, higienizowany i bogaty w próchnicę produkt końcowy monitorowanego i kontrolowanego procesu kompostowania selektywnie zebranego organiczno-biologicznego materiału na dużą skalę.

Stosowanie kompostu wyraźnie zwiększa zawartość materii organicznej (SOM)/węgla organicznego (SOC) w glebie, które są kluczowym wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek możemy obserwować w wielu regionach świata. Uprawa prowadzi zwykle do zubożenia  i degradacji gleby w wyniku zbiorów (monokultury) prowadzonych przy użyciu maszyn (orka, zagęszczanie) i dodawania do gleby głównie nawozów mineralnych/gnojowicy, a zbyt małych ilości materii organicznej. Dzięki dodatkowi kompostu, a więc także SOM można przywrócić zdrowy stan gleby zarówno na poziomie biologicznym, chemicznym jak i fizycznym. Materia organiczna/substancje humusowe obecne w kompoście powodują tworzenie agregatów cząsteczek gleby, co poprawia jej strukturę. To z kolei pozwala na lepszy wzrost korzeni, zwiększenie przepuszczalności i retencjonowania wody. Dodatkowe korzyści dodawania kompostu do gleby to wzrost aktywności biologicznej w glebie, zmniejszenie strat w wyniku erozji, zmniejszenie zagęszczaniea gleby, poprawa stabilności strukturalnej i dostępności składników odżywczych.

Profesjonalne kompostowanie to wspomagany i kontrolowany rozkład odpadów organicznych pod wpływem działania bakterii tlenowych, grzybów i innych organizmów.  Aby stworzyć warunki do dobrego procesu kompostowania należy zapewnić odpowiedni stosunek materiałów wsadowych bogatych w węgiel oraz bogatych w azot. Również temperatura, CO2 i wilgotność są ważnymi parametrami. Aby napowietrzyć i homogenizować stos kompostowanego materiału należy przewrócić go od czasu do czasu.

Przykłady produktów zawierających kompost, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin

Komposty produkowane na bazie odpadów zielonych i warzywno-owocowo-ogrodniczych (Belgia) zawierają 1,2% -2,5% N (sm), 0,45-1,2% P2O5  (sm) i 0,9-1,8 % K2O (sm) przy 25% -45% wilgotności. Składniki odżywcze tworzą „matrycę organiczną”, z której są powoli uwalniane zgodnie z zapotrzebowaniem odżywczym. Zawartość składników pokarmowych dostępnych dla roślin wynosi 10-15% dla N, 50% dla P2O5  i 80% dla K2O.

Wyżej wymienione komposty produkowane na drodze biotermicznej obróbki obornika od drobiu i trzody (Holandia) zawierają około 3,1% N (sm), 3,1% -4,6% P2O5  (sm) i 2,8% - 3,1% K2O (sm) przy 35% wilgotności.

Kompost z odpadów zielonych i wstępnie przefermentowanych odpadów warzywnych, owocowych i ogrodniczych produkowany w procesie "IOK Afvalbeheer" (ID: 272 – Rys. 1) zawiera 1,7% -2,5% N (sm), 0,8% - 1,2% P2O5 (sm), 1,1% -1,8% K2O (sm), 2,5% -4% CaO (sm), 0,5% -0,8% MgO (sm) i 0,5-0,8% SO3 (sm) przy wilgotności 25-40%. Produkowany na bazie świeżych odpadów kompost VFG zawiera 25% materii organicznej.

Kompost z odpadów zielonych produkowany w procesie IMOG” (ID: 280 – Rys. 2) zawiera 1,22% -1,62% N (sm), 0,45% -0,61% P2O5 (sm), 0,87 % -1,26% K2O (sm), 2% -2,77% CaO (sm), 0,4% -0,6% MgO (sm) i 0,35% -0,45% SO3 (sm ) przy wilgotności 35% -45%. Produkowany na bazie świeżej masy zielony kompost zawiera 20% materii organicznej.

Korzyści dla rolników

Kompost to higienizowany i stabilizowany produkt końcowy, który może poprawić żyzność gleby. Stosowanie kompostu zamyka cykl materiałów i składników odżywczych oraz stanowi ważne i bezpieczne źródło węgla, azotu, fosforu oraz innych makro- i mikroelementów. Dzięki podtrzymywaniu odpowiedniego poziomu materii organicznej gleby i dostarczaniu wolno uwalnianych składników odżywczych, kompost wykazuje pozytywny wpływ na rozwój roślin. Kompost może zastępować, przynajmniej częściowo, nawozy mineralne. Komposty - szczególnie kompost zielony (ID: 280) - mogą być, pod pewnymi warunkami, stosowane w rolnictwie ekologicznym. Tam, gdzie wprowadzany jest etap wstępnej fermentacji selektywnie zebranych odpadów organicznych (np. ID 272), proces umożliwia produkcję biogazu i/lub oczyszczonego biometanu.

Komposty (ID: 272-280-451-452) mogą być stosowane w uprawie rolnej, ogrodnictwie, uprawie kwiatów, sadownictwie, winnicach i szklarniach we wszystkich roślinach uprawnych, głównie jako polepszacz gleby, w celu utrzymania lub zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie w połączeniu z podstawowym nawożeniem. Innymi słowy, kompost uzupełnia w glebie wyczerpaną materią organiczną i substancje odżywcze.

Więcej informacji:

Proszę uzupełnić mini ankietę dotyczącą produktów. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład.