Opublikowano materiały szkoleniowe dotyczące wykorzystania alternatywnej biomasy jako nawozu

Pojęcie “biomasa alternatywna” odnosi sie do bionawozów produkowanych ze ścieków w procesie heterotroficznym z wykorzystaniem mikroglonów. Jest to stały bionawóz w postaci proszku. Glony to zróżnicowana grupa wodnych organizmów o zdolności przeprowadzania fotosyntezy. Rzęsa wodna (Lemnaceae) należy do rodziny roślin wodnych bogatych w białko. Rośliny wodne mogą wykorzystywać składniki odżywcze w roztworach do produkcji biomasy z uprawy glonów, która można następnie wykorzystać jako nawóz. Dzięki zastosowaniu nawozów mikrobiologicznych otrzymanych z mikroglonów, zawartość materii organicznej w glebie i zdolność do retencjonowania wody wzrastają, co ma pozytywny wpływ na glebę, rośliny i tym samym na środowisko. Jako nawóz organiczny, mikroglony mają potencjał zapobiegania utracie składników odżywczych, za sprawą stopniowego uwalniania N, P i K, które jest dostosowane do zapotrzebowania roślin.

Przykłady produktów zawierających biomasę alternatywną, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin: Zawartość N w biomasie mikroglonów wynosi 1-10%, a zawartość P może sięgać od 0,03% do ponad 3%. Mikroglony zawierają także takie składniki odżywcze jak K, w stężeniu niższym niż N i P. Typowa zawartość NPK dla mikroglonów hodowanych w ściekach z przetwórstwa spożywczego wynosi około: 6:2,5:1,5 %.

Obszary zastosowań w rolnictwie:

Microglony można stosować w rolnictwie ekologicznym, prawie we wszystkich rodzajach upraw. Dawka aplikacyjna zależy od N%, %, zagrożenia zanieczyszczeniem azotem w regionie, rodzaju gleby, uprawy.

Produkt jest w postaci stałej i należy go stosować tak jak inne nawozy chemiczne, za pomocą maszyn przystosowanych do aplikacji małych dawek nawozów. Aplikacja jest zalecana przed lub w trakcie siewu /sadzenia. Zaleca się zmieszanie proszku z mikroglonów z innymi składnikami odżywczymi, aby zaspokoić zapotrzebowanie upraw.

Korzyści dla rolników: Biomasa z glonów jako nowy bionawóz zawiera makro- i mikroelementy, niektóre regulatory wzrostu, poliaminy, naturalne enzymy, węglowodany, białka i witaminy, stosowane w celu poprawy wzrostu i plonu roślin. Może poprawić właściwości gleby, co będzie miało korzystny wpływ na stan odżywienia roślin. Nawozy z mikroglonów poprawiają jakość owoców podnosząc zawartość cukru i karotenoidów. Badania wykazały, że wydajność produktów otrzymanych z glonów była porównywalna do działania konwencjonalnego nawozu syntetycznego, a nawet wyższa.

Więcej informacji:

Prosimy o wypełnienie mini-ankiety dotyczącej tego produktu. Zajmuje to mniej niż minutę. Jestesmy naprawdę wdzięczni za Twój wkład: