NUTRIMAN rozpoczął konsultacje z rolnikami oraz identyfikację zachęt i barier w stosowaniu produktów powstałych w procesach recyklingu

NUTRIMAN stosuje podejście oddolne w celu zidentyfikowania zachęt i barier w zakresie wdrażania produktów oraz technologii produkcji opartych na recyklingu surowców zawierających składniki odżywcze. Chcielibyśmy poznać opinie indywidualnych rolników w celu zidentyfikowania przyczyn, które mogą utrudniać wdrażanie tych produktów i technologii w praktyce. Dlatego stworzono serię pytań w celu zidentyfikowania zachęt, barier i potrzeb rolników jako końcowych użytkowników. Informacje te zbierane są za pomocą ankiety online.

Przygotowaliśmy siedem krótkich pytań dotyczących produktów (maksymalny czas 15 minut) i siedem krótkich pytań dotyczących technologii.

Udział w ankiecie online jest dobrowolny. Cała ostateczna dokumentacja i wyniki ankiety będą opublikowane anonimowo w sieci NUTRIMAN w formie cyfrowej.

Chcielibyśmy zaprosić Cię do wzięcia udziału w naszej ankiecie internetowej.

Ankieta jest dostępna w 8 językach pod następującym linkiem URL: https://nutriman.net/farmer-survey