Gdzie teraz jesteśmy

W pierwszym roku konsorcjum projektu NUTRIMAN dokonało szczegółowej inwentaryzacji innowacyjnych wyników badań projektów realizowanych w ramach programów 7PR/H2020/LIFE/OGs w dziedzinie technologii, metodologii i produktów UE28 w zakresie odzyskiwania azotu, fosforu i  składników odżywczych, które wkrótce zostaną wdrożone, ale niewystarczająco znane są przez dużych producentów rolnych i rolników produkujących na mniejszą skalę.

Zidentyfikowano i zaproszono do udziału w TN NUTRIMAN prawie 600 projektów które zajmowały się odzyskiwaniem składników odżywczych w ramach H2020, 7PR, LIFE, Interreg, oraz innych krajowych i międzynarodowych programów.

Opracowano specjalny kwestionariusz i rozpowszechniono go w celu wyboru najlepszych dostępnych technologii odzyskiwania składników odżywczych i produktów do promowania i wprowadzania na rynek innowacji w zakresie odzyskiwania azotu/fosforu. Pierwsza ocena otrzymanych odpowiedzi wykazała, że większość programów badawczych UE koncentruje się przede wszystkim na teoretycznych działaniach badawczych o niskim TRL i nadal istnieje luka w innowacjach. W tym kontekście tylko nieliczne projekty RTD zostały przeskalowane i a ich prototypy zademonstrowane w środowisku operacyjnym na poziomie około TRL7 lub wyższym. Zgodnie z rozporządzeniem UE/państwa członkowskiego mogą one legalnie zostać przekazane użytkownikom.

Rozpoczęliśmy już gromadzenie informacji dotyczących stosowanych praktyk w formacie kompendiów EIP-AGRI i wiedzy praktycznej, w tym arkuszy informacyjnych i materiałów szkoleniowych.

W celu przejrzystej oceny i wyboru najlepszych dostępnych technologii i produktów odzyskiwania składników odżywczych powołano radę doradczą rolników NUTRIMAN „FAB”. Zaprosiliśmy i wybraliśmy do udziału w NUTRIMAN „FAB” wykwalifikowanych praktyków rolnych.

Co będziemy robić?

Od początku października 2019 r., w drugim roku projektu, pierwsze 20-30 streszczenia wraz z dodatkowymi arkuszami informacyjnymi i materiałami szkoleniowymi będą umieszczone w 8 językach na wielojęzycznej platformie dla rolników NUTRIMAN. Ponadto w całej Europie odbędą się warsztaty, aby dotrzeć do rolników.