Farmer Platform - Nederlandse site

WELKOM op het NUTRIMAN landbouwer platform. Dit is een thematisch netwerk voor innovatieve terugwinning van stikstof en fosfor meststoffen. Dit landbouwers platform is een lange termijn databank die voortdurend wordt aangevuld en uitgebreid. De databank blijft tot in 2031 in gebruik.

Wilt u als landbouwer meer weten over wat biogebaseerde en teruggewonnen fosfor en stikstof producten en gerelateerde technieken kunnen betekenen voor uw bedrijf? Dit landbouwer platform biedt u een waaier aan informatie over technieken om nutriënten te herwinnen en over biogebaseerde meststoffen die reeds op de markt beschikbaar zijn. Het bevat eveneens praktische en gebruikersvriendelijke informatie en instructies met betrekking tot verschillende innovatieve technieken en biogebaseerde meststoffen, zoals gebruiksaanwijzingen, infobladen, video’s en contactgegevens van de verkopers. De belangrijkste informatie is in acht talen beschikbaar.

Hebt u als verkoper van marktrijpe, innovatieve stikstof en fosfor recuperatietechnieken en –producten nood aan visuele ondersteuning van uw marketing? Dit landbouwer platform biedt u de kans om de verkoop initiatieven op Europees niveau uit te rollen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Bent u onderzoeker bij de Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte toegepaste Research & Innovation acties waarbij uw consortium marktconforme innovatieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en producten ontwikkelt die al in de rijpingsfase zijn (>TRL6) en klaar zijn voor de praktijk? Het NUTRIMAN-Landbouwersplatform biedt uitgebreide verspreidingsmogelijkheden voor gerijpte (>TRL6) onderzoeksresultaten in Europa en u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Als u vragen of informatie heeft over stikstof- en fosforterugwinningstechnologieën, teruggewonnen meststofproducten, toepassingen, gebruikers- en/of commerciële marktaspecten of als u uw ervaring en kennis met ons wilt delen, staan wij open voor uw stem. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot een technologie en/of product dat gepubliceerd is op het Farmer Platform? Verwijs dan duidelijk naar het ID-nummer op het Farmer Platform en ASK NUTRIMAN. Voel je vrij om contact op te nemen met het NUTRIMAN-consortium door dit webformulier in te vullen.

Hebt u behoefte aan bijkomende informatie of ondersteuning: aarzel niet om de NUTRIMAN coördinator te contacteren: Edward Someus, biochar@3ragrocarbon.com

NUTRIMAN-evenementen

Wilt u als landbouwer meer weten over hoe biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie-technologieën en -producten uw bedrijf kunnen helpen? Aangezien regelgeving en omstandigheden voortdurend veranderen, moeten ook landbouwers zich aanpassen. Tegelijkertijd is er een groot aantal technologieën en meststoffen waaruit men kan kiezen. Partners in het NUTRIMAN-project willen informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en technologieën inzake nutriëntenrecuperatie beschikbaar maken aan landbouwers in heel Europa. Zij organiseren meer dan 50 workshops in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Polen, Hongarije en Italië. De meeste evenementen vinden plaats tussen januari 2020 en maart 2021.

Lees verder

Wat is het NUTRIMAN thematisch netwerk project?

NUTRIMAN is een door H2020 gefinancierd thematisch netwerk op het gebied van herwonnen fosfor en stikstof (www.nutriman.net). Praktische informatie over meststoffen en technologieën die gebruik maken van herwonnen nutriënten wordt verzameld en gedeeld met landbouwers en gebruikers. NUTRIMAN verbindt toegepaste wetenschappelijke applicaties en technologieën die klaar zijn voor de praktijk (Technology Readiness Level >7) met de industriële praktijk. Doelgroepen van NUTRIMAN zijn voornamelijk landbouwers en gebruikers.

Lees verder