Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen? Zeker om de circulaire landbouw te benaderen, bieden herwonnen meststoffen een meerwaarde. Via een webinar (18/06/2020) organiseerde Inagro een online infomoment met virtueel proefveldbezoek over producteigenschappen en de landbouwkundige waarde te leren kennen.

Herwonnen meststoffen hebben verschillende oorsprong

Dierlijke mest, stedelijk afval (voedselafval, keukenafval of groenafval uit recreatiegebieden) of menselijk afval (rioolslib) zijn mogelijke invoerstromen om herwonnen meststoffen te produceren. Deze producten moeten eerst een behandeling ondergaan, zoals scheiding, compostering of anaerobe vergisting vooraleer je ze als herwonnen meststof op je velden kan aanbrengen. Zeker bij een streven naar circulaire landbouw bieden herwonnen meststoffen een meerwaarde.

Even efficiënt als kunstmest?

Tijdens een meerjarige veldproef onder praktijkomstandigheden worden vijf herwonnen meststoffen, met name digestaat, dunne fractie van digestaat, ammoniumsulfaat van zure luchtwassers, ammoniumnitraat  (ID 295,296 ) uit een stripper-wasser installatie en varkensurine van een VeDoWS-staltype (ID 322323) uitgetest in maïs (2019), spinazie (2020) en vroege aardappelen (2021). Het voorjaar van 2020 kenmerkte zich door een sterke wind en uiterst droog. Op de lichte zandgrond werden de producten na niet-kerende bodembewerkingen oppervlakkig toegediend, zodat de meststoffen in de directe nabijheid van de plantenwortels zaten. De spinazie werd tweemaal beregend met telkens 25 liter/ha. Bijna alle producten gaven een vergelijkbare opbrengst t.o.v. de referentie van minerale meststoffen en drijfmest. Enkel het ammoniumnitraat uit de stripper-wasser installatie gaf in deze omstandigheden bij spinazie de laagste opbrengst. Doordat de meststof dicht tegen de plantenwortels zat, gecombineerd met de droge weersomstandigheden, was de spinazie verbrand met suboptimale opbrengsten.

 

Video