Waar zijn we nu?

In het eerste jaar maakte het NUTRIMAN  consortium  een  gedetailleerde  inventaris van rijpe innovatieve onderzoeksresultaten op het gebied van herwonnen nutriënten, stikstof en fosfor.  Bijna 600 projecten van H2020, KP7, Life, INTERREG en andere nationale en internationale programma’s zijn geïdentificeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan NUTRIMAN. Deze technologieën en methodologieën kunnen (bijna) in de praktijk worden gebracht, maar zijn momenteel  onvoldoende gekend bij grote industriële landbouwbedrijven en kleinschalige landbouwers.

NUTRIMAN heeft een vragenlijst opgesteld voor de selectie van de beste beschikbare technologieën en producten voor nutriëntenrecuperatie. Uit de antwoorden blijkt dat de meeste EU-onderzoeksprogramma’s onevenwichtig zijn en een laag TRL-niveau hebben. TRL staat hierbij voor ‘Technology Readiness Level’ wat ‘technologie gereedheidsniveau’ betekent. Hoe hoger de TRL, hoe rijper de technologie of het product.

Voor dergelijke theoretische onderzoeksacties blijft er een innovatiekloof en deze zijn daarom uitgesloten van deelname aan NUTRIMAN. Slechts weinig projecten realiseerden en demonstreerden hun prototype in een operationele omgeving op TRL niveau 7 of hoger.

Een NUTRIMAN adviesraad "FAB"  is opgezet  voor een transparante evaluatie en selectie van de beste beschikbare technologieën en producten op het gebied van nutrientenrecuperatie. De FAB is samengesteld uit gekwalificeerde personen uit de agrarische sector. Verder is NUTRIMAN al begonnen met het verzamelen van praktijkgerichte samenvattingen in het EIP-AGRI formaat en het maken van informatiebladen en trainingsmaterialen.

Wat komt er binnenkort?

Vanaf oktober 2019, in het tweede projectjaar, zullen de eerste 20-30 praktijkgerichte samenvattingen met ondersteunende infobladen en trainingsmaterialen in 8 talen op het Nutriman Farmer platform worden geüpload. Daarnaast zullen er in heel Europa tal van workshops voor landbouwers worden georganiseerd.