Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van vaste mest als meststof is gepubliceerd

Vaste mest is een bodemverbeteraar met een hoog drogestofgehalte. Dierlijke mest is een mengsel van uitwerpselen en urine, strooisel (bv. stro, houtkrullen, zaagsel, veenmos, …), gemorst voer en drinkwater, en water dat wordt gebruikt voor het wassen van vloeren. Het is een waardevolle meststof die een breed scala van nutriënten bevat, zoals stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), alsook organische koolstof die door bodemmicro-organismen kan worden benut. Ruwe mest kan worden verwerkt met scheidingstechnologieën die een vaste fractie produceren waarin een groot deel van de P en de droge stof (DS) en aanzienlijke hoeveelheden van de N worden vastgehouden.

Er zijn verschillende technologieën beschikbaar voor de scheiding van vloeistof en vaste stoffen, waaronder scheiding binnen het bedrijf zoals roostervloeren met kelders of kanalen eronder, natuurlijke sedimentatie, drogen, verdamping, centrifugatie, scheiding onder druk zoals schroef- of bandpers, … Om de scheidingsefficiëntie te verhogen, kan mest worden voorbehandeld met additieven zoals bruinkool, bentoniet, zeoliet, kristallen, chitosaan en effectieve micro-organismen. Afhankelijk van de voorbehandelings- en scheidingstechnologieën kan de verkregen vaste mest tot 90% organische stof bevatten met een kleiner volume, wat resulteert in lagere opslag- en transportkosten en minder geur- en broeikasgasemissies. Daarom biedt vaste mest een groot potentieel om als organische meststof of bodemverbeteraar te worden gebruikt. Het kan bovendien voor verschillende soorten gewassen worden gebruikt.

Voorbeelden van vaste mestproducten beschreven op het NUTRIMAN Farmer Platform:

Typisch nutriëntgehalte en beschikbaarheid voor planten:

Het gehalte aan voedingsstoffen is sterk afhankelijk van de gebruikte technologie en het gebruikte uitgangsmateriaal. In het geval van het Geamix-systeem (ID 595) bedraagt het nutriëntengehalte 13 g/kg N, 9,4 g/kg P2O5 en 8,2 g/kg K2O. In het geval van het gebruik van een zeefbandpers voor de scheiding van hoofdzakelijk varkensdrijfmest (ID 594) bedraagt het nutriëntgehalte 13 g/kg N, 18,0 g/kg P2O5 en 5,1 g/kg K2O. In het geval van het SECONOV-dehydratatieproces (ID 370) bedraagt het nutriëntgehalte 4,6% N, 3% P en 2,9% K.

Toepassingsgebieden in de landbouw: 

Vaste mest kan voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt als bodemverbeteraar. Zo kan de organische NPK-meststof uit pluimveemest met het SECONOV-dehydratieproces (ID 370) worden gebruikt voor tarwe, gerst, maïs, koolzaad, zonnebloem, aardappelen, fruitbomen, druiven, ..., met een typische dosering van 1 tot 4 ton/ha. De dosering hangt af van de nood van de gewassen, maar is momenteel beperkt tot 170 kg N/ha als dierlijke mest of 230-250 kg N/ha voor derogatiebedrijven in NL.

Voordelen voor landbouwers:

Vaste mest is een natuurlijk product met een hoog gehalte aan organische stof. De C/N-verhouding is dan ook hoog, wat betekent dat deze producten goed gestabiliseerd zijn en de bodemvruchtbaarheid kunnen verhogen. Afhankelijk van de gebruikte technologie en het gebruikte uitgangsmateriaal zijn er nog andere voordelen (bv. organische fosfor met hoge biologische beschikbaarheid, hygiënisch en vrij van ziekteverwekkers).

Voor meer informatie:

Gelieve de mini-enquêtes over deze producten in te vullenWij zijn erg blij met uw bijdrage.