Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van geprecipiteerd (neergeslagen) calciumfosfaat (PCP) als meststof is gepubliceerd

Neergeslagen calciumfosfaat is een fosfor-calciumrijk product (Ca5(OP4)3OH) met een zeer laag gehalte aan zware metalen. Het is een wit poeder- of korrelmeststof. 

Neergeslagen calciumfosfaat wordt verkregen door Ash2Phos-technologie. Het proces bestaat uit 3 sequentiële stappen: een eerste zure stap, een tweede alkalische stap (waar tussenproducten worden geproduceerd) en ten slotte een conversiestap waarbij de tussenproducten worden verwerkt tot eindproducten. Een schoon geprecipiteerd calciumfosfaat kan worden teruggewonnen uit verbrandingsas van zuiveringsslib. Meer dan 90% van P in de as wordt teruggewonnen.

 

 

Voorbeelden van neergeslagen calciumfosfaatproducten beschikbaar op het NUTRIMAN Farmer Platform:

Doorsnee nutriëntgehalte aan en -beschikbaarheid voor planten: 

De gangbare P-concentratie in neergeslagen calciumfosfaat (Ca5(OP4)3OH) is ongeveer 17%. Een andere voedingsstof in dit product is calcium. Het calciumgehalte in het eindproduct is 35%. Het gehalte aan zware metalen is zeer laag (Cd < 0,1 mg/kg).

Toepassingsgebieden in de landbouw: 

Neergeslagen calciumfosfaat kan worden gebruikt in de lage input en gangbare landbouw. De toepassingsdosis is afhankelijk van het type grond, gewas, enz. Het product wordt aanbevolen voor vollegrondsteelten en kas.

Het product is vast en moet worden toegepast zoals andere chemische meststoffen, door aangepaste machines voor het toepassen van kleine doses meststoffen. De toepassing gebeurt bij voorkeur vóór of op het moment van zaaien/planten.

Voordelen voor landbouwers:

De oplosbaarheid in water van neergeslagen calciumfosfaat  is laag, maar P is zeer goed beschikbaar, zoals blijkt uit de hoge oplosbaarheid in neutraal ammoniumcitraat. Het is al bewezen dat fosfaat langzaam vrijkomt, de bemestingsefficiëntie is daarom hoog. Het kan als zodanig op het veld worden toegepast (als bij de wortel geplaatste meststof of als korrels verspreid met daarvoor gebruikelijke apparatuur), of worden omgezet in andere fosfaatmeststoffen (MCP, DCP, MAP, DAP, enz.).

Voor meer informatie:

Vul aub de mini-enquête van dit product in. Het duurt maar een minuutje. Wij zijn erg blij met uw bijdrage: