Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van biofosfaat als meststof is gepubliceerd

Bio-fosfaat is een natuurlijke minerale apatiet calcium-fosfaat bio-meststof, bekomen door een reductief thermisch proces waarbij de kerntemperatuur van het materiaal een waarde bereikt boven 750°C tot wel 850°C. Bio-fosfaat is in alle gevallen gemaakt van gemalen beendermeel met voedingskwaliteit.

Bio-fosfaat heeft een macroporeuze structuur en bevat ongeveer 92% mineralen en 8% koolstof met meer dan 30%  tot wel 36% P2O5 economisch sterk geconcentreerde nutrientendichtheid met formuleringen met gecontroleerde afgifte. Gebruikelijke dosis: 200 kg/ha – 1500 kg/ha. Voordelen: economisch sterk geconcentreerd nutrientengehalte met lage doseringen voor toepassing, macroporeuze structuur die het microbiologische bodemleven stimuleert, bio-meststof met gecontroleerde nutriëntenafgifte, volledige materiaalveiligheid en hoge efficientie van nutientengebruik bij een lage kost.

Voorbeelden van bio-fosfaatproducten zijn beschikbaar op het NUTRIMAN Farmer Platform: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192  

Het beendermeelkool (Animal Bone Char, ABC) Biofosfaat (ID192) is de enige gekende uitgebreide industriële technologie, product systeem en originele oplossing in de EU op het gebied van terugwinning van kritische grondstof fosfor uit dierlijk beendermeel met voedingskwaliteit.

Het uitgangsmateriaal voor ID192 Bio-fosfaat is runder- en andere types van beendermeel met voedingskwaliteit. Dit beendermeel werd vooraf onder druk gesteriliseerd volgens de regels bepaald door EG nr. 1069/2009. Het beendermeel wordt aangeleverd door een EU/MS geregistreerd destructiebedrijf.

Dit uitgangsmateriaal wordt verwerkt via de 3R Recycle-Reuse-Reduce emissievrije pyrolyse technologie (ID193) met materiaal kerntemperatuur boven 750°C voor minstens 10 minuten. ID192 Biofosfaat is een gegranuleerd product met 1-5 mm korrelgrootte of poedervormig (0-1 mm). Het basisproduct heeft een nutriënten gehalte van >30% P2O5 + >38% CaO, 8% C, maar elke formulering van BIO-NPK-C verbindingen is mogelijk op vraag van de gebruiker.

Het product is volledig veilig en is een economische innovatieve meststof met toepassing hoofdzakelijk in de biologische en low input tuinbouw teelten met gecombineerde voordelige en meerdere effecten.

Meerdere teeltproeven in open veld en in serres werden uitgevoerd in IT, IL, HU, DE, NL, SI and DK bij  verschillende gematigde klimaat- en bodemcondities. Zowel het 3R (Recycle--Reuse- Reduce) emissievrije pyrolyse/nutriëntherwinning proces als de Animal Bone Char Biofosfaatproducten hebben EU Authority vergunning (6300/2407-2/2020).

Typisch gehalte aan nutriënten en beschikbaarheid voor planten: De verwerkte Bio-fosfaatproducten bevatten grote hoeveelheden fosfor (30%-36% P2O5) en calcium (>37%) die bewerkt zijn zodat ze gemakkelijk beschikbaar zijn voor planten, wat er voor zorgt dat dit een efficiënte, milieuvriendelijke en hernieuwbare fosforbron is.

Toepassingsgebieden in de landbouw: Het ID 192 Bio-Fosfaat product wordt gebruikt aan 0,2-1,5 ton/ha afhankelijk van de bodemkwaliteit, het seizoen en de gewasopname. Het kan gebruikt worden om de productie te verbeteren van tuinbouw, incl. verse groenten, aardbeien, aromatische en medicinale  planten, kruiden en specerijen, permanente gewassen (fruit), druiven, rijst en tabak, etc..

Het voornaamste toepassingsgebied is biologische en lage input landbouw maar het kan ook toegepast worden in conventionele landbouwpraktijken.

Voordelen voor landbouwers:

De op apatiet gebaseerde dierlijke beendermeelkool (Bio-Fosfaat) calcium-fosfaat met >30% P2O5 inhoud is hernieuwbaar, puur en vrij van alle contaminaties en beschikbaar op economisch interessante industriële schaal. Er is geen enkele andere bio-substantie die zo'n economisch interessante hoge P2O5-concentratie heeft als Bio-Fosfaat.

Het cadmiumniveau in Bio-Fosfaat is minder dan < 0,1mg Cd/kg onder de detectielimiet, vergeleken met het gebruikelijke 30 tot 200 mg Cd/kg in fosfaatrots geïmporteerd uit Marokko (ongeveer één derde van de Europese voorziening). 

Duurzame en hernieuwbare toeleveringsketen: terwijl gedolven mineraal fosfaat een eindige en niet-hernieuwbare grondstof is, komt Bio-Fosfaat uit een duurzame en hernieuwbare bijproductstroom die onbenutte biomassa is. Het Bio-Fosfaat met macroporeuze structuur, verhoogt het vermogen om bodemwater vast te houden en laat de ontwikkeling van micro-organismen toe, houdt nutriënten vast en geeft ze geleidelijk af in de tijd.In tegenstelling tot verwerkte conventionele P-meststoffen, die zeer oplosbaar zijn en een risico vormen voor verontreiniging van de binnenwateren, is het mogelijk om de afgifte van nutriënten uit het Bio-Fosfaat bemestingsproduct te beheersen, zodat een groter deel door de planten wordt opgenomen. Efficiëntietests onder verschillende klimatologische en bodemomstandigheden toonden aan dat het product Bio-Fosfaat de opbrengsten met > 10% kan verbeteren in vergelijking met om het even welke kunstmest op de markt.

Voor meer informatie:

Vul aub de mini-enquête van dit product in. Het duurt maar een minuutje. Wij zijn erg blij met uw bijdrage:

Video