Thematisch opleidingsmateriaal voor het gebruik van alternatieve biomassa als meststof is gepubliceerd

Alternatieve biomassa verwijst naar biomeststoffen op basis van microalgen geteeld op afvalwater door middel van een heterotroof proces. Het is een vaste meststof (poeder).  Algen zijn een diverse groep waterorganismen die de mogelijkheid hebben om fotosynthese uit te voeren. Eendenkroos (Lemnaceae) is een familie van waterplanten die rijk is aan eiwitten. Beiden kunnen gebruik maken van nutriënten in oplossingen om biomassa te produceren door algenteelt die kan worden gebruikt als gewasmeststof. Met het gebruik van microbiële meststoffen verkregen uit microalgen wordt de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem en de waterhuishouding verbeterd en hebben ze positieve effecten op bodem, planten en dus milieu. Als organische meststof hebben microalgen het potentieel om nutriëntenverlies te voorkomen door een geleidelijke afgifte van N, P en kalium (K), die is afgestemd op de plantvereisten.

Voorbeelden van alternatieve biomassaproducten beschikbaar op het NUTRIMAN Farmer Platform

Doorsnee gehalte aan voedingsstoffen en beschikbaarheid voor planten: N in de microalgenbiomassa varieert tussen 1-10% en P concentratie kan variëren van 0,03% tot meer dan 3%. Microalgen hebben ook nutriëntenconcentraties van K, lager dan N en P. De typische NPK-concentratie voor microalgen die in afvalwater van voedselverwerking wordt geteeld, ligt rond 6:2,5:1,5 (%).

Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, doseringen, toepassingsmethode en praktische aanbevelingen.

Microalgen kunnen in bijna alle gewassen worden gebruikt in de biologische landbouw. De dosering is afhankelijk van N%, N-kwetsbaarheid van de regio, bodemsoort en gewas.

Het product is vast en moet worden toegepast zoals andere chemische meststoffen, door aangepaste machines voor het toepassen van kleine dosissen meststoffen. De toepassing heeft de voorkeur vóór of op het moment van zaaien/planten. Het kan echter ook raadzaam zijn om het microalgenpoeder te mengen met andere voedingsstoffen om te voldoen aan de voedingsbehoeften van de gewassen.

Voordelen voor landbouwers

Algenbiomassa als nieuwe bio-meststof bevat zowel macro- als micronutriënten, enkele groeiregulatoren, polyaminen, natuurlijke enzymen koolhydraten, eiwitten en vitamines die zijn geïmplementeerd om de vegetatieve groei en opbrengst te verbeteren. Het kan bodemeigenschappen verbeteren die een gunstig effect hebben op de voedingstoestand van planten. Meststoffen uit microalgen verbeteren de fruitkwaliteit door een toename van het suiker- en carotenoïdegehalte. Sommige studies hebben aangetoond dat de prestaties van algenmaterialen vergelijkbaar zijn met die van een conventionele synthetische meststof of zelfs hoger.

Voor meer informatie:

Vul aub de mini-enquête van dit product in. Het duurt maar een minuutje. Wij zijn erg blij met uw bijdrage: