NUTRIMAN vraagt de mening van landbouwers voor het vaststellen van stimulansen en knelpunten voor het gebruik van teruggewonnen N/P producten en recuperatietechnologieën.

NUTRIMAN gebruikt een bottom-up benadering om stimulansen en knelpunten te identificeren voor de toepassing van stikstof- en fosfor-recuperatie (technologieën en meststoffen). Wij willen de mening van verschillende individuele landbouwers analyseren om te identificeren welke de eventuele knelpunten zijn voor de toepassing van deze technologieën en/of hun resulterende meststoffen. Daarom is een online enquête opgesteld om de stimulansen, knelpunten en behoeften van landbouwers/eindgebruikers in kaart te brengen.

We hebben zeven korte vragen voor producten en zeven korte vragen voor technologieën opgesteld (maximaal 15 min.).
Deelname aan de online enquête is vrijwillig. Alle uiteindelijke documentatie en resultaten van de enquête zullen in digitale vorm worden gepubliceerd op het NUTRIMAN-web, in geanonimiseerde vorm.

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan onze online enquête en ons werk te helpen.
De enquête is beschikbaar in 8 talen op de volgende URL-koppeling:   https://nutriman.net/farmer-survey