NUTRIMAN slotconferentie 16/9/2021: ‘The Farmer Platform as an inventory for recovered organic and low input fertiliser solutions’

Het NUTRIMAN project nadert zijn einde en stelt haar resultaten voor. De slotconferentie zal plaatsvinden als een online event op 16 september 2021, 09:00-17:00.

NUTRIMAN is een thematisch netwerk voor het beheer en terugwinning van stikstof en fosfor dat kennis verzamelt die klaar is voor de praktijk. Het NUTRIMAN Farmer Platform is een 'bottom-up' benaderd netwerk dat onderzoeksresultaten van innovatieve stikstof- en fosforterugwinningen verzamelt. Het Farmer Platform vat samen, deelt en presenteert meer bepaald TRL6/mature/praktijkklare N/P-terugwinnings-technologieën & eindproducten die (op korte termijn) competitief zijn.  Deze producten en technologieën zijn gebaseerd op veelal onbenutte bronnen van organische of secundaire grondstoffen in overeenstemming met het model van de circulaire economie. Alle producten en technologieën voor de terugwinning van nutriënten zijn volledig in overeenstemming met de nieuwe EU-verordening inzake meststoffen EU 2019/1009, die vanaf 16 juli 2022 ten uitvoer zal worden gelegd.

Tijdens de slotconferentie zullen de resultaten van het driejarige project worden samengevat en gepresenteerd: van de verzameling tot de verspreiding van kennis aangaande innovatieve nutriëntenterugwinningen – meer bepaald praktijkklare maar onvoldoend ruim bekende technologieën en eindproducten. Naast een algemene voorstelling van Nutriman zullen op 16/9/2021 verschillende geselecteerde teruggewonnen producten, met afsluitend een netwerksessie met de Kamers van Landbouw en producentenorganisaties met de focus op de meest dringende behoeften van landbouwers. De volledige agenda vindt u op https://nutriman.net/conference  

Als u geïnteresseerd bent in teruggewonnen voedingsproducten en -technologieën nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan ons evenement. De registratie is gratis maar het is verplicht om u hier te registreren. U ontvangt de MS teams link om deel te nemen per e-mail voor het evenement. Zorg ervoor dat u ook uw spam folder controleert voor de bevestigingsmail en de registratie link!  

Laatst mogelijke inschrijvingsdatum: 15 september 2021.              

Na afloop van het project streeft NUTRIMAN naar:

  • het bewaren van de praktische kennis tot minstens 2031 – gebruik makend van de meest courante info- en opleidingskanalen voor landbouwers;
  • het vergroten van de uitwisseling van praktische informatie tussen boeren in Europa op een geografisch evenwichtige manier, waarbij spill-overs worden gecreëerd en rekening wordt gehouden met de verschillen tussen gebieden;
  • het bereiken van een grotere gebruikersacceptatie van de verzamelde Farmer Platform-oplossingen op het NUTRIMAN-web

NUTRIMAN wil tot slot graag polsen naar uw mening!

Dank om, zo mogelijk voor de slotconferentie, deze korte enquête nog in te vullen

https://nutriman.net/farmer-survey

Voor updates: volg Nutriman op Twitter, Facebook en LinkedIn of bezoek  https://nutriman.net/.

Verdere informatie kan u ook vragen aan projectcoördinator Edward Someus, 3R-BioPhosphate Ltd. (conference@nutriman.net or https://nutriman.net/contact).

Attachment Size
Press_Release_07092021_NL.pdf 402.96 KB
Video