Wat is het NUTRIMAN thematisch netwerk project?

Er is een groeiende marktvraag naar veilig voedsel en hernieuwbare materialen voor een concurrerende prijs. De markt en gebruikers vereisen steeds vaker een betere beheersing van hulpbronnen, milieu en klimaat, waarvoor nieuwe landbouwtechnologieën en -producten nodig zijn. De kostenefficiënte en veilige voorziening van stikstof en fosfor zijn van strategisch belang voor de Europese landbouw. De landbouwsector van de EU is sterk afhankelijk van externe bronnen voor de levering van belangrijke meststoffen en wordt gekenmerkt door regionale onevenwichtigheden. Fosfor is een kritieke grondstof met een hoog economisch belang voor de landbouwsector in de EU, die gepaard gaat met hoge risico's voor de productveiligheid en hoge voorzieningszekerheid.

NUTRIMAN is een door H2020 gefinancierd thematisch netwerk op het gebied van herwonnen fosfor en stikstof. Praktische informatie over meststoffen en technologieën die gebruik maken van herwonnen nutriënten wordt verzameld en gedeeld met landbouwers en gebruikers. NUTRIMAN verbindt toegepaste wetenschappelijke applicaties en technologieën die klaar zijn voor de praktijk (Technology Readiness Level >7) met de industriële praktijk. Doelgroepen van NUTRIMAN zijn voornamelijk landbouwers en gebruikers.

NUTRIMAN zorgt er bovendien voor  dat landbouwers kennis maken met deze herwonnen producten, wanneer de nieuwe verordening inzake bemestingsproducten van de EU de uitvoeringsstatus van 2022 bereikt. Minstens 100 praktijkgerichte samenvattingen van technologieën en meststoffen op het gebied van nutriëntenrecuperatiezullen vanaf oktober 2019 op het ‘Farmer Platform’ op de NUTRIMAN-website worden geplaatst, inclusief praktijkgerichte kennis in 8 talen voor trainingsdoeleinden.