NUTRIMAN heeft een ‘Farmer Platform’ ontwikkeld voor marktrijpe, bio-gebaseerde, teruggewonnen N/P-technologieën & producten

Het NUTRIMAN webplatform voor landbouwers  bundelt, beschrijft en deelt marktrijpe nutriëntrecuperatietechnologieën en -eindproducten die ‘klaar voor de praktijk’ zijn. Meer bepaald technieken en producten die zich richten op de meest urgente behoeften van boeren, maar niet voldoende bekend zijn of gebruikt worden. NUTRIMAN’s Farmer Platform is een continu groeiende database die tot 2031 zal worden onderhouden.

Bent u als landbouwer geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe biogebaseerde en teruggewonnen fosfor- en stikstoftechnologieën en -producten uw bedrijf kunnen helpen? Nutriman heeft een Farmer Platform ontwikkeld dat een schat aan praktische informatie biedt over marktklare technologieën voor het terugwinnen van nutriënten en biogebaseerde meststofproducten.

Bent u een onderzoeker bij een Universiteit/RTD organisatie en bent u betrokken bij technologie- en productontwikkelingsgerichte, toegepaste onderzoeken & innovaties waarbij uw consortium competitieve fosfor- en stikstofterugwinningstechnologieën en -producten ontwikkelt die al in de ontwikkelfase (>TRL6) en "klaar voor de praktijk" zijn? EU KP7, H2020, LIFE, Interreg of andere nationale/internationale programmaresultaten komen in aanmerking.

Bent u een verkoper of een innovatief bedrijf en heeft u een marktrijpe, innovatieve nutriëntterugwinningstechnologie met TRL > 6 of een meststof op basis van gerecupereerde fosfor en/of stikstof? Het NUTRIMAN-platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor de verspreiding van informatie in een Europese dimensie, en heet u welkom!

Als u wilt dat uw marktrijpe (>TRL6) onderzoeksresultaten worden omgezet in echte verkoopbare producten, zal het Thematisch Netwerk van NUTRIMAN u helpen om uw oplossingen te verspreiden en u in contact te brengen met de eindgebruikers, de landbouwers. Het NUTRIMAN-landbouwersplatform biedt u hiertoe uitgebreide mogelijkheden en geeft u de kans om zich aan te sluiten.

Hoe het ‘Farmer Platform’ contacteren?