NUTRIMAN-evenementen

Wilt u als landbouwer meer weten over hoe biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie-technologieën en -producten uw bedrijf kunnen helpen?

Aangezien regelgeving en omstandigheden voortdurend veranderen, moeten ook landbouwers zich aanpassen. Tegelijkertijd is er een groot aantal technologieën en meststoffen waaruit men kan kiezen. Partners in het NUTRIMAN-project willen informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en technologieën inzake nutriëntenrecuperatie beschikbaar maken aan landbouwers in heel Europa. Zij organiseren meer dan 50 workshops in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Polen, Hongarije en Italië. De meeste evenementen vinden plaats tussen januari 2020 en maart 2021.

De deelnemers aan de evenementen krijgen praktische en gebruikersgerichte informatie over marktklare oplossingen voor hun tot bodem- en meststofgerelateerde problemen. Deelnemende land- en tuinbouwers kunnen zich zo bekwamen in het gebruik van diverse, nieuwe technologieën en meststoffen, en hoe deze zich verhouden tot conventionele oplossingen. Na elk evenement kan men alle informatie terugvinden op de NUTRIMAN-website in de eigen taal, samen met de contactgegevens van de leveranciers van de technologieën en producten. Bovendien zullen de landbouwers ontdekken hoe deze nieuwe oplossingen passen binnen de nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, met name nieuwe Europese Meststoffenverordening die in 2022 de EU27-markt zal openstellen voor innovatieve, biogebaseerde meststoffen tegen verlaagde kosten e naan een gegarandeerde veiligheid.

Alle evenementen worden aangekondigd op de NUTRIMAN-website, de sociale media en de nieuwsbrieven, waar u links vindt om u te abonneren op de evenementen die bij uw agenda en belangstelling passen. Hopelijk ziet u uw evenement daar!