DEMO WORKSHOP GERECUPEREERDE NUTRIËNTEN IN MESTSTOFFEN OP HET LANDBOUWBEDRIJF

Op 15 September 2020 organiseerde ILVO een nationale workshop in Merelbeke, België, waarbij UGent en VLACO deelnamen als partners voor kennis overdracht.

Ilvo verwelkomde 36 deelnemers op de demo workshop over het gebruik van gerecupereerde nutriënten in meststoffen op het landbouwbedrijf. Omwille van de Covid-19 maatregelen werden de deelnemers opgedeeld in kleine vaste groepen. Bij de eerste stop werd het Nutriman-project voorgesteld. Deelnemers kwamen te weten hoe producten en technologieën rond nutriëntrecuperatie geselecteerd werden, hoe het Nutriman farmer platform werkt en welke informatie beschikbaar is. Bij de tweede stop presenteerde UGent het ammonium nitraatproduct gerecupereerd via het Detricon-proces (P295 en T296). Op de derde stop konden de deelnemers de ILVO-demo over de fosforefficiëntie van producten met gerecupereerde fosfor bekijken. Ze konden de groei en condities van het gras dat groeide op een lage P-bodem gemengd met verschillende producten beoordelen. Acht filmpjes over Nutriman-producten en technologieën werden op stop 4 getoond. Op de laatste stop voorzag Vlaco praktische informatie over het gebruik van compost en digestaat voor landbouwers. De deelnemers keerden huiswaarts met een heleboel informatie op infofiches, abstracts en trainingsmateriaal.

Vlaco verzorgde op de proeflocatie van ILVO (15/9/'20) een presentatie over bestaande digestaat- en compostsoorten, hun certificering, bemesting en bodemverbeterende eigenschappen en het gebruik van deze producten. De centrale vraag 'waarom kiezen voor compost en digestaat voor landbouwgrondgebruik' werd benaderd door het belang van het sluiten van de organische kringloop en het vermogen van compost en digestaat om de bodem van organische koolstof te voorzien. Als zodanig dragen ze in hoge mate bij - meer dan bemesting met alleen maar drijfmest en kunstmest - aan een vruchtbaarheid van de bodem op langere termijn. Met een laag of afnemend gehalte aan organische stof in de bodem en tegen de achtergrond van een toenemende belangstelling voor nutriënten- en koolstofrecuperatie (bv. meststoffenregeling) wilde Vlaco een aantal van de producten van zijn leden onder de aandacht brengen. Dit past in het kader van NUTRIMAN om de kenniskloof tussen producenten en gebruikers van gerecupereerde stikstof en fosfor te verkleinen. De formule van verschillende korte stops (demo, video, ppt,...), telkens met tijd voor vragen en antwoorden, werd beschouwd als een dynamisch, zeer informatief en betekenisvol evenement.

Presenteerde UGent de Detricon stripping & gaswassingstechnologie (ID296) inclusief de geproduceerde ammonium nitraat oplossing (ID295). De Detricon-technologie wint stikstof uit varkensmest door anaerobe vergisting te combineren met het strippen en schrobben. Het geproduceerde vloeibare ammoniumnitraat is reuk- en kleurloos en geschikt als vervanging van minerale mest in de landbouw. Deze technologie en dit product vormen samen een voorbeeld van circulaire economie. De UGent presenteerde ook de resultaten van veldproeven met maïs en spinich met het product ammoniumnitraat. Met de ondersteuning van verschillende trainingsmaterialen (ppt, infosheet, video, demo) en de actieve Q & A-sectie, werd dit evenement als informatief en zinvol beschouwd, wat past in de NUTRIMAN-scope om de kenniskloof tussen producenten en gebruikers van teruggewonnen stikstof en fosfor.