FORMULARZ KONTAKTOWY

Informacje ogólne

ZADAJ PYTANIA DOTYCZĄCE sieci NUTRIMAN: jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące technologii odzyskiwania azotu i fosforu, odzyskanych produktów nawozowych oraz tematów związanych z rynkiem lub chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, jesteśmy bardzo otwarci na Twój głos. Najciekawsze przykłady zostaną wyróżnione anonimowo w sekcji FAQ NUTRIMAN.

  • Czy masz jakieś pytania ogólne dotyczące sieci tematycznej NUTRIMAN?
  • Jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z technologią i / lub produktem opublikowanym na platformie rolniczej NUTRIMAN to w takim przypadku należy wyraźnie odnieść się do numeru identyfikacyjnego na platformie rolników i ZADAĆ PYTANIE.
  • Czy chciałbyś podzielić się z rolnikami swoją innowacyjną technologią odzyskiwania azotu / fosforu?
  • Czy chciałbyś poinformować o swoich potrzebach badawczych wynikających z praktyki, w tym podzielić się swoim doświadczeniem praktycznym i zdobytą wiedzą?

 

Zapraszamy do kontaktu z konsorcjum NUTRIMAN poprzez wypełnienie tego formularza internetowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą. Sieć NUTRIMAN ułatwia kontakt, współpracę i wymianę informacji z rolnikami, naukowcami, dostawcami technologii i doradcami.